ÖSTRA KARUP 2022-04-08 KL. 10:20

Svensk ull får ny märkning

Av Carina Nilsson

Charlotte Jansson och Carl-Oscar Allared som driver Västkustens Ullinsamling på Pråmhuset, strax utanför Östra Karup, har varit med och tagit fram en ny märkning av svensk ull. Märkningen har fått namnet Swedish Wool.

Svensk ull får ny märkning
Charlotte Jansson och Carl-Oscar Allared som driver Västkustens ullinsamling i Östra Karup, har tagit fram en ny märkning för svensk ull. Foto: Carina Nilsson

Fler och fler aktörer har börjat intressera sig för svensk ull, och Västkustens ullinsamling vill tillsammans med Klippans Yllefabrik, Nordanå craft, Ullcentrum Öland och Swedish Wool Mattress Company göra en märkning som garanterar att ullen är svensk.

Syftet med Swedish Wool är att förenkla för konsumenterna att välja ullprodukter från svenska får, men också att höja värdet på den svenska ullen.

Genom att fåren är uppfödda i Sverige omfattas djuren av de svenska höga djurskyddskraven och fåren har även bidragit till öppna landskap och biologisk mångfald, skriver Swedish Wool i ett pressmeddelande.