Klik venligst
Klik venligst
PERSONPORTRÄTT 2017-08-05 KL. 15:22

Tre kilometer västkust med en historisk skatt

Tre kilometer västkust med en historisk skatt

Stora delar av livet har Karin Falkmer spenderat på Bjäre, först som sommargäst och sedan 1999 som fastboende. I över 45 år har Karins familj haft huset vid Broddarps utmark och omgivningarna kom att intressera Karin mycket. Detta har resulterat i en bok på över 200 sidor som handlar om människorna och platserna från Burensvik till Dagshög på Bjärehalvöns sydvästra sida.

Vi träffas hemma hos Karin och samtalar runt fikabordet samtidigt som vi har en underbar utsikt över Skälderviken med Arild och höjderna på Kullberg på andra sidan vattnet. Precis nedanför huset finns mycket historia. Vi ser resterna av stenkrossarna som i början av 1900-talet gav så många arbetstillfällen. Resterna av bryggor där stenen skeppades från finns kvar som skelett som går ut i vattnet. Det finns gamla gravhögar, mindre klippor, gamla stenbrott, sankmark och gamla husruiner. Mitt genom detta landskap går Skåneleden där det ständigt kommer personer vandrande häpna av naturupplevelsen.Natur, historiska minnen, kossor och vandrare samsas på malen vid Buresvik

Efter att ha hyrt sommarhus i Torekov på 60-talet köpte Karin med familj huset 1971. Det är inte många hus som ligger i omgivningarna och efter några år började Karin intressera sig för dels historien bakom alla synliga spår i naturen samt om varför de husen som ligger där gör det. Hon började fråga runt bland grannar och andra boende i området. Alla kunde de berätta historier om hur det var förr. Karin ville inte glömma allt hon hört så hon skrev ner allt i en anteckningsbok.

Karin är i grunden gymnastiklärare men var även aktiv som kommunpolitiker i Skinnskatteberg och det resulterade i att hon under sina sista 15 yrkesverksamma år satt som ledamot i Sveriges Riksdag, hon var även under en kort tid EU-parlamentariker. Under dessa år var det väldigt mycket skrivande, nästan 500 motioner finns i Riksdagens arkiv signerade Karin Falkmer. Efter pensionen 2002 flyttade hon skrivandet från interpellationer och motioner till att sammanställa alla de historier hon hade samlat på sig om naturen, kulturen och människorna på den tre kilometer långa sträckan från Burensvik till Dagshög. Det resulterade i en bok på 142 sidor som gavs ut 2004 och som sedan uppdaterades i en ny version 2005.

Boken gav fler personer vetskapen om Karins historiska sammanställningar och med åren kom det fler och fler som kontaktade Karin och hade både rättelser, tillägg och nya berättelser att tillföra. Karin lyssnade och dokumenterade allt med samma stora intresse som tidigare. Nu tolv år senare släpper Karin en ny version av boken som fått ytterligare sidor på vilka det både finns nya texter och många nya bilder som Karin fått av olika personer och lyckats berätta historien kring. Boken innehåller skildringar om människorna som levde där, om husen som vid lagaskifte flyttades ner från byarna till malarna, om arbetsplatserna, stenkrossarna, släktband och till och med en verklig mordhistoria.Karin berättar om boken inne i Klinanhuset

I ett av de gamla husen inom området bodde Anna som var ogift och barnlös. Huset kallas Klintahuset och där bodde Anna många år ensam med ett stort antal katter innan hon 1999 flyttade till ålderdomshemmet i Västra Karup. Hon hade vedspis och utedass, det var bara de sista åren som Anna fick elektricitet indraget och ett kylskåp på plats. Huset ägdes av Anna som arrenderade marken det stod på. Ett fördelaktigt kontrakt signerat på 80-talet stipulerade att hon betalade 25 kr per år i arrende till Slättaröds by för tomten livet ut. Efter Annas död 2004 köpte byföreningen huset. Det var i dåligt skick men samtidigt en kulturskatt på grund av sitt orörda skick med historia i alla hörn. Då väcktes frågan om huset skulle få en byggnadsminnesförklaring.

Efter en lång process beslutade Länsstyrelsen att huset med dess trädgård skulle bevaras som byggnadsminne. Under åren efter Annas bortgång hade huset förfallit än mer. Antonia Ax:son Johnson, som sedan många år hade hus i området, hade läst om Klintahuset i Karins första bok, letat sig dit och blivit förälskad i huset och den orörda miljön uppe på Klinten. En överenskommelse slöts mellan Slättaröds by och Antonia. Antonia har bekostat en minutiöst restaurering av Klintahuset, trädgården och inredningen till dess forna glans. I ena änden av marken, där Slättaröds by beviljats byggrätt, har Antonia skapat ett hus för kulturstipendiater och Slättaröds by har lovats fritt tillträde och nyttjanderätt till det lilla servicehus, kallat Längan, som byggts i anslutning till Klintahuset.

Det var just i Längan på Klinten som Karin Falkmer en lördag i juli för första gången presenterade sin nyutgåva av boken första gången för de lokala boende en lördag i juli. Många intresserade personer från Slättaröds by var på plats, inklusive Antonia med maken Göran.

Mingel efter presentationen

Boken finns att köpa i Bjäre Bokhandel och den 12 augusti klockan 11 kommer Karin till bokhandeln för att signera och berätta mer om allt hon kan om den lilla sträckan med så mycket historia mellan Burensvik och Dagshög.

TEXT: Peter Jakobsson
FOTO: Peter Jakobsson, Göran Berg