Provisorisk omdragning av den blå slingan

279

Delar av den populära vandringsleden Kustslingan, i Hemmeslövsområdet, har dragits om med en ny naturstig genom skogen. Omdragningen av den blå slingan är provisorisk under de närmaste månaderna framöver.

Nybyggnationer är planerade på det område där Kustslingan tidigare har gått i Hemmeslöv och med anledning av exploateringen dras delar av promenadslingan nu om med en stig genom skogen i riktning mot Laholm.

Fram mot vintern beräknar man sedan åter kunna dra slingan i det område där den tidigare gick. Den nya provisoriska promenadslingan hittas genom väl utmärkta skyltar och stolpar som visar vägen.