Nyligen var det dags för deltagarna i ”Projekt 90+ i Båstad” att efter en termins träning testa hur träningen gett resultat och det var mycket positiva seniorer som kunde konstatera att projektet gjort stor skillnad.

Redan 2011 organiserade Nacka kommun en framgångsrik träning för sina allra äldsta kommuninvånare i syfte att avvärja fallolyckor. När båstadbon Ingrid Björkman våren 2017 fick höra om Nackaprojektet, startade hon tillsammans med fysioterapeuten Karoliina Eveson och läkaren Marianne Mjöberg ”Projekt 90+ i Båstad”.

Projektet har inneburit att femton seniorer, 90 år och äldre, träffats en gång i veckan under trettio veckor för att tillsammans träna en halvtimme under ledning av Karoliina Eveson. Träningen, som är specialanpassad för äldre, har följts av en halvtimmes kaffestund. Deltagarna har fått hemläxor det vil säga övningar att göra hemma med stöd av exempelvis en stol.

Projektets syfte är tvåfaldigt, dels att förbättra deltagarnas fysik, dels att öka de sociala kontakterna och motverka den ensamhet som många äldre känner. Vid första träningstillfället testades deltagarnas förmågor avseende koordination, balans och muskelstyrka och i förra veckan var det alltså dags för ett nytt test för att se hur förmågorna förbättrats. Deltagarna kunde konstatera att det verkligen hade gjort stor skillnad att delta i projektet och även den sociala delen lyftes som en positiv del i projektet.

Akademi Båstad gymnasiums elever på vård- och omsorgsprogrammet har fått möjlighet att vara delaktiga vid 90+ träningen. Det konkreta samarbetet mellan generationerna har varit värdefullt för vårdeleverna och en källa till stimulans för de äldre. Försöket har fallit så väl ut att seniorträning från och med hösten 2018 blir en schemalagd och obligatorisk del av undervisningen.
Inför nästa år planeras åldersgränsen att sänkas till 80+ och deltagarantalet att ökas till 25.
Under innevarande period har ekonomin säkrats genom Stiftelsen Gripen men inför 2019 har finansieringen garanterats av Båstads kommun som en del i den kommande budgeten.
Inför hösten söker projektet nu nya deltagare och de enda kraven är att man kan ta sig till Båstad Sport Center och att man klarar sig utan assistans.

TEXT & FOTO: JOAKIM ORMSMARCK