Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
SPORT 2020-10-26 KL. 13:23

Höstens föreningsbidrag kan beräknas på 2019

Höstens föreningsbidrag kan beräknas på 2019

Krisledningsnämnden i Båstad har beslutat att verksamhetsbidrag till barn- och ungdomsföreningar för hösten 2020 ska beräknas på 2019 års verksamhet. Samma system användes för vårens bidrag.

Under rådande omständigheter och de fortsatta konsekvenser som Covid-19 orsakar, behöverfortsatt stöd ges till barn- och ungdomsföreningar. Matcher, tävlingar och cuper har skjutits upp och rädsla för Covid-19 har inneburit att det inom många verksamheter blivit färre barn och ungdomar som utövar aktiviteterna. Minskade verksamheter innebär lägre verksamhetsbidrag och svårigheter att klara kostnader för lokalhyror och driftskostnader för egna anläggningar.

Krisledningsnämnden beslutade därför att verksamhetsbidraget till barn- och ungdomsföreningar för hösten 2020 kan beräknas på volymerna från hösten 2019.

Ett bibehållet verksamhetsbidrag ger främst ett extra stöd till de föreningar som drabbats mest av minskad aktivitetsutövning och ger dem förutsättningar att kunna bedriva verksamheterna vidare.

Under hösten har Fritidsavdelningen anordnat individuella möten med alla föreningar som
erhåller verksamhetsbidrag. Synpunkter har tagits in från föreningarna som ställde sig positiva till detta förslag.

Verksamhetsbidraget för hösten 2020 betalas ut i februari 2021.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON