Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
SPORT 2017-08-27 KL. 08:25

Krafttag mot doping - Skåne är först ut

Krafttag mot doping - Skåne är först ut

I sin kamp mot dopingen, både inom elit och breddverksamhet, ökar nu Riksidrottsförbundet och Dopingkommissionen sina insatser. Skåne är först ut i en intensifierad satsning för att informera och minska antalet dopade personer inom idrotten.

Dopingkommissionen har funnits sen 1977 och genomför varje år cirka 7000 tester på idrottare över hela landet. Få dopingtester är helt föreskrivna slumpen. Bakom varje test ligger ett rejält analysarbete kring vilka utövare i vilken idrott som ska testas.

Mellan 2004 och 2016 avslöjades 340 fall av doping i Sverige. I de flesta fall handlade det om elitidrottare som åkte fast för användning av otillåtna substanser i syfte att prestera bättre.
– Men bland dopingfallen upptäcker man också tävlingsidrottare på betydligt lägre nivå och även vanliga motionärer och det väcker ju tankar, berättar Åke Andreén Sandberg, ordförande i Dopingkommissionen, för Bjäre NU.
– Genom att bättre analysera vad som ligger bakom varje dopingfall har vi kommit fram till att mycket handlar om okunskap. Man vet inte vad man stoppar i sig och många har ingen koll på vad som är dopingsklassat. Detta trots att det är en idrottsutövares skyldighet att känna till vilka regler som gäller, förklarar Åke Andreén Sandberg. Därför måste vi bli mycket bättre på att nå ut med information kring vilka dopingregler som gäller.

Det är detta arbete som nu lanseras över hela landet genom initiativ av Riksidrottsförbundet (RF) och Dopingkommissionen. Först ut är Skåne. Ett idrottslän som genomför cirka 12% av alla dopingkontroller i Sverige, men där de avslöjade dopingfallen utgör nästan 25% av alla fall i landet.
– Skåne är en förebild i landet när det gäller vår kontrollverksamhet, det berättar Patrik Karlsson, distriktsidrottschef i Skåne. Vi har bra kunskap om verksamheten i länet och vet oftast var vi kommer att få napp i vår kontrollverksamhet. Men samtidigt ser vi också att kunskapen hos idrottsutövarna i Skåne är låg när det kommer till vilka dopingregler som gäller, konstaterar Patrik Karlsson.

Genom att vända sig till de enskilda specialidrottsförbunden i Skåne hoppas nu Dopingkommissionen nå ut med sitt förebyggande arbete mot doping. Framför allt kommer de att rikta in sig på unga idrottsutövare i länet.
– Unga människor i gymnasieåldern är en utsatt grupp där det testas mycket kosttillskott och andra produkter som kan vara dopingklassade, säger Caj-Åke Andersson, ordförande i Skånsk antidoping. Just i den åldersgruppen måste vårt informationsarbete bli bättre och kampanjen som RF och Dopingkommissionen nu drar igång kommer att hjälpa oss mycket, menar Caj-Åke Andersson.

Friidrotten i Sverige ses ofta som ett föredöme inom antidopingarbetet. Friidrottsförbundet jobbar mycket aktivt med sina medlemmar kring dopingfrågor och bland annat ingår en obligatorisk antidopingutbildning som alla utövare måste gå annars får man inte tävla.
– En bra modell som fler specialidrottsförbund borde använda sig av, menar Åke Andreén Sandberg på Dopingkommissionen.

Under hösten kommer han och hela Riksidrottsförbundets antidopingentourage att åka landet runt för att lansera sin nya kampanj. Den som redan nu vill lära sig mer om dopingregler och antidopingarbete kan göra det på webbadressen renvinnare.se. Sajten är en e-utbildning och informationsplattform där man efter genomförda övningar och tester erhåller ett diplom som bevis på att man genomfört kursen.

TEXT & FOTO: Roger Bengtsson