Klik venligst
Klik venligst
SPORT 2021-02-02 KL. 11:04

Lokalt lopp flyttas till hösten

Lokalt lopp flyttas till hösten

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder, och eftersom det fortfarande inte är tillåtet att arrangera motionslopp med mer än åtta deltagare åt gången, kommer trailloppet Hoka Torekov-Båstad att flyttas fram till den 9 oktober.

Arrangören av loppet hade satt tillit till att regeringen och Folkhälsomyndigheten har uttalat att de vill tillåta motionslopp utomhus, eftersom risken för smitt-spridning bedöms som liten i sådana sammanhang.

Den 20 januari meddelade Folkhälso-myndigheten, på regeringens uppdrag, att när smittspridningen av covid-19 i samhället når måttliga nivåer kan ”Arrangemang som hålls utomhus på icke avgränsad yta undantas från begränsning av antalet deltagare om arrangören kan säkerställa att trängsel undviks.”

Besked om förändringar i den bedömda nivån på smittspridningen väntas tidigast i mitten av mars. För att deltagare ska kunna planera sin vår, och för att arrangören ska kunna planera loppet, har de på grund av all denna osäkerhet beslutat att flytta Hoka Torekov-Båstad från 27 mars till 9 oktober.