Båstadhems fastigheter i området på Sandbäcksvägen i Förslöv är runt 50 år gamla och ganska nedgångna. Tillsammans med Leeman Entreprenad AB ska de nu under våren 2021 påbörja förvandlingen av området till ett fint och modernt bostadsområde.

Det är två fastigheter på sandbäcksområdet det gäller. Den ena är byggd 1968 och är tre byggnader med totalt 24 lägenheter. Den andra innehåller 36 lägenheter och är byggd 1972.
– Båstadhem har utrett fastigheterna under en längre tid för att se vad som är bäst för framtiden. I början tittade vi på att riva dem och bygga nya fastigheter. Tillsammans med planavdelningen tittade vi på att göra en ny plan och arkitekter var med och skissade. Vi kom fram till att en ny detaljplan inte skulle medge så många fler nya lägenheter. Och det skulle bli väldigt dyrt med rivningskostnader och markberedning, säger Lisbeth Nilsson som är VD på Båstadhem sedan snart två år, dessförinnan ekonomichef sedan 2010.


Området så som det ser ut idag.

Båstadhem har de senaste åren renoverat en del lägenheter.
– Vi har fått bra erfarenheter av det och började därför titta på om vi kunde renovera även dessa istället för att bygga nytt. Vi gjorde genomgripande besiktningar och tog hjälp av experter för att ta reda på fastigheternas beskaffenhet och vad som skulle kunna vara möjligt att göra, berättar Lisbeth.
– Vi kom då fram till att fastigheterna har många bra kvaliteter. De är i grunden välbyggda och bra placerade. Hyresgäster trivs där, en del har bott där sedan 1968.

Arkitekten fick även i uppgift att se över hur man skulle kunna utnyttja grönytorna bättre. På dem kommer det finnas två aktivitetstorg, lekplats, uteplats, pergola med grillmöjligheter, gemensamhetslokal med pentry, ett litet orangeri, Permobilförråd, låsta cykelförråd och tvättstudio.
– En tvättstudio är en större tvättstuga där man bokar maskiner och inte hela tvättstugan. Då kan flera tvätta samtidigt och det kan bidra till att man umgås och kan kännas tryggt. Vi kommer arbeta tillsammans med hyresgästerna i området samt hyresgästföreningen så de kan få vara med och påverka i utformningen av utemiljöer.


Området kommer få ett helt annat uttryck efter renoveringarna.

Totalt handlar det om 60 lägenheter som kommer att renoveras och renoveringen kommer att ske i etapper. Arbetet inleds med markarbeten i området, löpande iordningställande av gemensamma miljöhus och tvättstudio.

Varje fastighets befintliga fasad kommer att rivas och ersättas med svart tegel på kortsidorna. Långsidorna kommer att kläs med en skivbeklädnad, som efter en tid kommer att ändra utseende till en varm och naturtrogen roströd färg.

Samtliga trapphus kommer att göras om och bli ljusa och inbjudande samt med en utökad tillgänglighet. Alla lägenheter får säkerhetsdörr.

Arbetena påbörjas i februari 2021 och beräknas pågå under 2,5 år. Arbetet sker i etapper och varje byggnad tar sex till åtta månader. Renoveringen beräknas kosta strax under 100 miljoner.
– Då har vi även räknat med en del oförutsedda utgifter för det är gamla hus och man kan hitta saker under arbetets gång som man inte visste på förhand.
Standarden på lägenheterna kommer vara som nyproduktion efter renoveringarna och det kommer avspegla sig på hyrorna som kommer öka med runt 35 procent i snitt.

Vad gör ni för de hyresgäster som kanske inte har råd med dyrare hyra?
– Vi kommer arbeta aktivt att hjälpa alla hyresgäster som inte vill eller kan flytta tillbaka till sin lägenhet att hitta alternativ med mindre lägenhet eller i andra områden.

Var ska de bo under byggtiden?
Fastigheterna har varit under utredning länge, de senaste åren har hyresgäster fått rivningskontrakt med utflyttdatum och ingen besittningsrätt. De boende med besittningsrätt flyttas runt bland de som finns. Vi bekostar runtflyttning. Av de 60 lägenheterna är det 35 med besittningsrätt. När allt är klart kommer det ut 25 lägenhter på marknaden som de som hade rivningskontrakt kan söka på samma sätt som alla andra, förklarar Lisbeth.

TEXT: PETER JAKOBSSON
FOTO: BÅSTADHEM