I över sju år har styrelsen till Svenska Tennismuseet jobbat med att få till nya lokaler för verksamheten. Nu finns ett förslag klart som innebär att bygga en ny fastighet nedanför Turistbyrån. Det är Elite Hotels grundare Bicky Chakraborty som kommer att bekosta och skänka de uppskattningsvis 15 miljonerna som byggnationen kommer att kosta.

Tennismuseet som grundades 1997 av Kalle Eriksson har under året firat 20-årsjubileum. På museet finns en av världens finaste samlingar av racketar, priser och kläder som tillhört den internationella världseliten från tidigt 1900-tal och framåt. Där finns även en gedigen samling med över 30000 foton och dokument från tennishistorien.

Sedan museets start har det huserat i den centrala fastigheten vid Mariatorget i Båstad. Fastigheten ägdes tidigare av kommunen som hyrde ut den till museet till en subventionerad hyra. När fastigheten såldes till en privat ägare höjdes hyran från 100000 kronor per år till 250000. Fastigheten är i ett väldigt dåligt skick och styrelsen för museet har under många år jobbat med att hitta en alternativ lokal.
– Nu har vi hållit på i drygt sju år med frågan om det framtida museet och äntligen har vi nu ett förslag som är finansierat och en avsiktsförklaring underskriven av de berörda parterna som krävs för att byggnationen kan bli verklighet. Allt ligger inom planbestämmelserna för området. Nästa steg är att söka bygglov, säger Claes Wastensson som är styrelseordförande för Svenska Tennismuseet.

Det nya förslaget är att bygga en fastighet på parkeringen bakom turistbyrån i Båstad. Byggnaden är tänkt att byggas i tegel med tegeltak. Ner mot Dahlmanska tomten får byggnaden en stor glasgavel som ska ge fin utsikt mot tennisanläggningen och havet.
– Fastigheten är tänkt att byggas i två och ett halv plan inklusive ett källarplan. Det är just i källarplanet vi vill ha museet då mycket av det som vi visar upp är ljuskänsligt. I gatuplan kan vi ha café, konstutställningar och andra saker som allmänheten kan ta del av, berättar Claes och visar ritningarna som arkitekt Stellan Pauli har tagit fram.


Fasad mot innertorget


Fasad mot kyrkogatan


Fasad mot Dahlmanska tomten

I övre planet är det tänkt att Svenska Tennisförbundet, som även är sponsor till museet, ska hyra kontor vilket ger en intäkt som kan användas till att täcka de löpande driftskostnaderna för fastigheten. Kostnaden för att bygga fastigheten uppskattas till 15 miljoner kronor. Denna kostnad kommer Bicky Chakraborty att stå för och skänka utan något återbetalningskrav till den allmännyttiga stiftelsen som ska bildas och som kommer äga fastigheten. Bicky är sedan många år väldigt intresserad och involverad i svensk tennis. Hans hotellbolag Elite Hotels är stor sponsor till flertalet tennisturneringar och även huvudsponsor till tennismuseet sedan många år.
– Hela museet blir en allmännyttig stiftelse vilket betyder att fastigheten blir till för allmänheten och inte ska ha vinstdrivande intressen eller kunna säljas. Bicky är noggrann med att försäkra sig om att det ska kunna vara tennismuseum i fastigheten för all framtid, intygar Claes Wastensson.

På platsen finns idag en offentlig toalett som kommer att rivas men i ritningarna finns det en toalett i byggnaden som är tillgänglig från utsidan så den faciliteten kommer finnas kvar på platsen. Enligt tidsplanen ska museet vara klart 2019. Till dess kommer museet fortsätta sin verksamhet i de befintliga lokalerna.


Delar av Tennismuseets styrelse

– Dessa skisser är inte de slutgiltiga utan ett vägledande koncept som gruppen ställer sig bakom. Justeringar av dessa kommer troligen ske under bygglovsprocessen, avslutar Claes som ser fram mot att få klart det nya museet.

TEXT: Peter Jakobsson
FOTO: Stellan Pauli och Peter Jakobsson