Klik venligst
TOREKOV 2024-02-07 KL. 12:12

60 blir 40 längs campingen i Torekov

Av Peter Jakobsson

60 blir 40 längs campingen i Torekov
Dessa hastigheter möter de som kör in mot Torekov idag. Beslutat är att 60-sträckan vid campingen tas bort så det blir 40 km/h under en längre bit.

Det är många olika hastigheter på en kortare sträcka längs Ängalagsvägen i Torekov. För de som kör in mot Torekov är det 70 km/h fram till Råledsvägen där det blir 60 km/h samtidigt som man passerar skyltarna som visar att Torekovs tätort börjar. Strax innan campingen blir det 40 km/h men när man passerat infarten till campingen blir det återigen 60 km/h en sträcka genom naturen för att bli 40 km/h när bebyggelsen åter närmar sig vägen. En liten bit senare blir det 30 km/h som gäller på dagtid under vardagar.

Att ha så många olika hastigheter på en sträcka på drygt en kilometer har upplevts konstigt och kommunen har fått in många synpunkter på detta. Med anledning av det föreslog Teknik och service på Båstads kommun att hastigheten 60 km/h mellan campingen och Möllaregatan ska tas bort så det blir 40 km/h hela vägen från innan campingen och in i Torekov.

Trafikverket och Polisen fick tillfälle att yttra sig i frågan. Polisen tillstyrkte förslaget då de anser att en enhetlig hastighetsbegränsning har flera fördelar. Bland annat att det är enklare för trafikanter att hålla sig till en och samma hastighet samt att det är enklare för polispersonal att mäta fordons hastighet, med laser, i en trafikkontroll om hastigheten är enhetlig över en längre sträcka.

Trafikverket tillstyrkte inte förslaget då de anser sträckan vara en prioriterad väg för arbetspendling, transporter med mer. De pekar även på att det utmed sträckan finns separerad gång- och cykelbana samt att vägen kantas huvudsakligen av skogsmark.

Båstads kommunstyrelse beslutade på februari-mötet att godkänna nya lokala trafikföreskrifter på Ängalagsvägen, väg 105, så att det blir en längre sträcka med 40 km/h enligt föreslaget av Teknik och service. Förvaltningen på kommunen har nu fått i uppdrag att genomföra ändringen.