TOREKOV 2022-08-09 KL. 06:00

Båtar ankrade på förbjudet område vid Väderön

Av Carina Nilsson

När Maria Carrick besökte Hallands Väderö i slutet av juli låg flera båtar för ankar trots skyltar om förbud mot ankring.

Nu kommer länsstyrelsen att se över hur omfattande problemet är.

Båtar ankrade på förbjudet område vid Väderön

Maria Carrick är sommarboende på Bjäre och bestämde sig för att åka ut till Hallands Väderö en fin högsommardag i slutet av juli.

– Vi åkte över med Väderöbåtarna och när vi kom till Sandhamn såg vi att tre-fyra båtar låg för ankar trots att det fanns tydlig information om att man inte får ankra i viken, säger hon.

Maria är själv uppvuxen med båt och tycker det är viktigt att respektera de regler som finns.

– Hallands Väderö är ju ett naturreservat och det är viktigt att respektera både fågelskyddsområden och andra regler som finns. Det fanns tydlig information om att man inte får ankra i viken, säger hon.

Maria gjorde en anmälan till länsstyrelsen. De kommer nu att se över hur stort problemet är berättar Mattias Ekvall som är vattenhandläggare på länsstyrelsen i Skåne.

– Vi har precis fått in ärendet, men vi kommer självklart att titta på hur omfattandet det här problemet är. Ankringsförbudet är framför allt till för att skydda havsbottnarna, och de djur och växter som lever där, säger han.

I den anmälan som gjordes finns inga bildbevis eller liknande för länsstyrelsen att gå vidare med.

– Just de båtarna kan vi inte göra något åt, men vi kommer att ta tag i frågan tillsammans med vår naturvårdsenhet för att bilda oss en uppfattning om hur vanligt det är. Om det är ett utbrett problem får vi se över om vi behöver öka tillsynen eller ta till andra åtgärder för att förhindra att båtar ankrar där det är förbjudet, säger Mattias Ekvall.