Klik venligst
TOREKOV 2022-01-07 KL. 11:14

Fick dagsböter för otillåten miljöverksamhet

Av Peter Jakobsson

Fick dagsböter för otillåten miljöverksamhet
Ej den aktuella stendeponin utan en exempelbild.

En person har fått strafföreläggande om dagsböter efter att med oaktsamhet deponerat icke farligt avfall, bland annat jord och sten utan erforderligt tillstånd på en fastighet i Torekov. Brottet skedde under 2020 och början av 2021 och har lagrum i miljöbalken.

Påföljden för personen blev dagsböter på totalt 4000 kronor samt 800 kronor i avgift till brottsofferfonden.