Klik venligst
TOREKOV 2024-01-17 KL. 10:23

Fiskeregler upprör fiskare i Torekov – Riksdagsledamot lyssnar

Av Peter Jakobsson

Riksdagsledamoten Per-Arne Håkansson (S) lyssnade på lokala fiskare i Torekov när de påpekade tokigheten i hur reglerna nu sätter stopp för det mesta av fisket. Per-Arne lovar att ta budskapet vidare men kan inte lova några förändringar.

Fiskeregler upprör fiskare i Torekov – Riksdagsledamot lyssnar
Riksdagsledamoten Per-Arne Håkansson (S) lyssnar på fiskare från Torekov som är besvikna på hur reglerna för fisket gjort att de inte kan fiska som förr. Foto: Peter Jakobsson

Det är totalförbud för fiske med mängdfångande redskap i Skälderviken och södra Laholmsbukten, förutom hummertinor, sedan några år. Detta reagerar många lokala fritidsfiskare på och tycker det blivit helt fel. Ett av problemen är att reglerna genom Länsstyrelserna blivit så att det är förbjudet på ett strängare sätt i Skåne än i Halland inom samma typ av naturområden.

Bo Gunnarsson är lantbrukare i Torekov som även är jägare och fiskare.

– Jag önskar att vi hade samma regler för fisket i detta Natura 2000-området som vi hade tidigare. Då hade vi en hård lagstiftning vad gäller fisket. Det handlade om platser, nätstorlek, tidsperioder på de olika fiskarterna, vi fick jaga säl om man sökte om jakttillstånd hos länsstyrelsen, säger Bo.

Fler önskar att reglerna ska revideras tillbaka till det som gällde förr.

– Vi vill se ett reglerat fiske men inte förbud, säger Susanne Ravani talesperson för Höganäs fiskarna.

Per-Arne Håkansson är riksdagsledamot för Socialdemokraterna från valkrets Skåne län norra och östra. Han var på plats i Torekov för att lyssna på åsikterna från fritidsfiskarna.

– Jag ser att det finns saker här som kan behövas rättas till. Fiskarna har stor erfarenhet och många exempel på saker som nu blivit lite galet. Jag tar med mig detta till mitt jobb som riksdagsledamot. Sen kan jag inte garantera att jag kan åstadkomma något konkret men jag ska ta frågorna till riksdagsarbetet och sedan följa upp dem. Men det är regeringen som bestämmer och inte vi i opposition, förklarar Per-Arne.

Bo Gunnarsson menar att jägare och fiskare alltid värnar om naturen och djuren så de själva kan få agera utifrån vad som är bäst.

– Det fungerade ju förr, särskilt när vi fick möjlighet till licensjakt på sälar för att påverka sälstammen. Men nu har man satt sälen som en bevarad art i detta Natura 2000-området. Det blir så tokigt alltihopa, säger Bo.

Synpunkterna som lades fram tog Per-Arne till sig.

Vad kan du göra rent konkret i detta ärende?

– Jag kan lägga fram det som en fråga eller en interpellation i riksdagen. Sen handlar vissa frågor om nordisk överenskommelse så jag kan ta detta med Nordiska rådet. Men det bygger sedan på att regeringen lägger fram propositioner i ämnet, säger Per-Arne och fortsätter.

– Sen är det Länsstyrelsernas olika bedömningar av regler inom naturområden som borde belysas. Det är landsbygdsminister Peter Kullgren som hanterar detta inom fiskefrågor. Men kanske ska det tas direkt med Länsstyrelserna men där har jag inte befogenheter att ändra något men jag kan belysa problematiken.

Per-Arne och fiskarna i Torekov kom fram till att träffas igen i slutet av sommaren eller till hösten för att uppdateras om vad som sker.

Tror du att du kan ha några nya besked i frågan då?

– Jag borde i alla fall kunna återkoppla med de svar jag fått från ansvarig minister och kanske lite nyheter från EU-nivå. Sen kan det ju hända att det har lagts fram förslag i detta ärendet från fler håll, avslutar Per-Arne.

Fiskare och politiker träffade riksdagsledamot Per-Arne Håkansson (S). På bilden Clemet Lidbeck, Ingela Stefansson (S), Per-Arne Håkansson (S), Bo Gunnarsson, Ingvar Bengtsson (S), Kjell Holmberg och Susanne Ravani. Foto: Peter Jakobsson