Klik venligst
TOREKOV 2023-03-24 KL. 06:00

Första pengarna har delats ut

Av Peter Jakobsson

I mitten av 1980-talet startades Lyckeborgs daghem i Torekov, en förskola som drevs som ett föräldra-kooperativ. Med åren blev verksamheten för liten för att kunna leva upp till alla nya krav som ställdes på en förskola så verksamheten avvecklades. Villan där förskolan drevs såldes och de pengarna ligger nu till grund för Lyckeborgs barn- och ungdomsstiftelse.

Första pengarna har delats ut
Kristin Nööjd och Madlene Gustafsson har båda haft barn på Lyckeborgs daghem. Nu är de två av fem som hanterar Lyckeborgs stiftelse som skall ganga barn och ungdomar i kommunen, främst från Torekov. Foto: Peter Jakobsson

Lyckeborgs föräldrakooperativ bildades 1984 och några år senare, 1987, byggde man en villa där sedan verksamheten drevs i nästan 30 år.
– Det blev med tiden stor skillnad på att driva förskola som ett föräldrakooperativ. Man skulle bland annat ha en förskolechef och det ställdes krav på legitimerade förskollärare, förklarar Kristin Nööjd.

Verksamheten var för liten för att kunna möta upp alla krav och dessutom var det svårt att rekrytera personal och även att få barn och föräldrar som ville engagera sig i kooperativet.

Det blev ohållbart i längden så förskolan avvecklades runt 2015–2016. Sedan såldes villan till privatpersoner som byggde om den till vanligt hem.
– Vi hade bestämt att vi skulle starta en stiftelse som skulle få pengarna från försäljningen av villan. Stiftelsen skulle gagna barn och ungdomar och ge tillbaka till bygden, säger Kristin.

Att starta en stiftelse och få till allt med pengarna har tagit tid.
– Det har varit en långdragen process som vi har jobbat med på vår fritid, berättar Madlene Gustafsson som tillsammans med Kristin Nööjd och tre andra bildar stiftelsens styrelse.
– Fyra av oss har haft barn som gått på förskolan och en har själv gått där så vi har alla en koppling till Lyckeborg, säger Kristin.


Lyckeborgs daghem som det såg ut när verksamheten drevs. Bild: Google maps (2011)


Till slut blev allt klart och första utbetalningarna från Stiftelsen gjordes i slutet av 2022.
– Stiftelsen delar ut avkastningen på pengarna så det tog även en tid att få ihop den första avkastningen att dela ut, förklarar Madlene.

Totalt delade stiftelsen ut 50 000 kronor. Av dessa gick 15 000 kronor till Torekovs IK för inköp av pingisbord, 25 000 kronor gick till Bjäre skola för inköp av diverse lekutrustning och 10 000 kronor till föräldraföreningen på Bjäre skola för att kunna ha en kick-off eller liknade för barnen på skolan.
– Vi hade ingen ansökningsprocess nu första året utan vi kontaktade skolan och föreningarna som fick pengar, förklarar Kristin.

Reaktionerna från de som fick pengar från stiftelsens första utbetalning var bara positiva.
– De var glada över att de fick pengar utan att söka, säger Madlene.

Till kommande utbetalningar från stiftelsen kommer man kunna ansöka. Några blanketter är inte klara än men det går bra att kontakta Kristin eller Madlene för att höra hur man kan söka.
– Både privatpersoner och föreningar kan ansöka så länge man är skriven i Båstads kommun och är barn eller ungdom, säger Madlene.

Hur mycket pengar som kommer att delas ut beror på avkastningen.
– Banken sköter detta åt oss och vi hoppas på att kunna dela ut runt 30 till 50 tusen kronor per år, säger Madlene.

Om Stiftelsen
Lyckeborgs Barn- och Ungdomsstiftelse har till ändamål att stödja barn och ungdomar som är skrivna i Båstad Kommun samt ungdomssektioner från föreningar/skolverksamhet i Båstad kommun. Barn och ungdomar boende i Torekov samt ungdomssektioner från föreningar/skolverksamhet i Torekov har förtur. Stödet sker genom bidrag för att främja barn och ungdomar gällande kultur, idrott, hälsa och livskvalitet samt utbildning.