Klik venligst
TOREKOV 2021-08-27 KL. 14:25

Grönt ljus för Nya Sandlyckeskolan

Skolinspektionen ger grönt ljus till stiftelsen Sanka Thora att starta friskolan Nya Sandlyckeskolan i Torekov. Nu måste de lösa lokalfrågan och hitta elever för att starta senast läsåret 2023/24.

Grönt ljus för Nya Sandlyckeskolan
Sandlyckeskolan i Torekov.


Båstads kommun har fattat beslut om nedläggning av nuvarande Sandlyckeskolan inför läsåret 2022/23. I de lokalerna vill stiftelsen Sanka Thora starta en friskola som skulle kunna ha drygt hundra elever. Skolan beskriver de som en forskningsbaserad verksamhet där varje elevs utveckling står i fokus i kombination med en idrott- och naturprofil som ger eleverna den bästa förutsättningen för en lyckad skolstart och att lägga en stabil grund för fortsatta studier.

Emma Toral är en av initiativtagarna till skolan och sitter med i styrelsen för stiftelsen.
– Vi är oerhört glada över Skolinspektionens positiva besked. Godkännandet är en bekräftelse och det känns väldigt bra att ha Skolinspektionens stöd och vet att de tror på oss och skolans pedagogiska profil i vårt fortsatta arbete framåt mot skolstart, kommenterar hon.


Barbro Willners, Emma Toral och Malin Zelander är alla drivna i att starta Nya Sandlyckeskolan i Torekov.


Hur många elever är er förhoppning att ha vid start hösten 2022 om det löser sig med lokalfrågan?
– Vi har 15 elevplatser att erbjuda per årskurs och vår prognos visar att de platserna kommer att fyllas i de lägre årskurserna. För mellanstadiet något lägre. Men vi upplever att intresset redan ökat i och med godkännandet. Anmälningarna kommer att öppna inom kort.

Har ni börjat leta efter pedagoger och annan personal?
– Vi har sedan tidigare fått in några intresseanmälningar från behöriga pedagoger samt annan önskad personal och sedan vi gick ut med Skolinspektionens godkännande har det faktiskt tillkommit några till. Så vi har stort självförtroende i att kunna anställa den personal vi önskar. Vi kommer att starta rekryteringsprocessen kommande vår.

Båstads kommun angav i sitt svar till Skolinspektionens remiss, att det vare sig ekonomiskt eller utifrån elevunderlag finns skäl att öppna Nya Sandlyckeskolan.
– Kommunens bedömning är att stiftelsen i sin ansökan inte påvisar ekonomi som tryggar verksamheten långsiktigt och att elevunderlaget i ansökan är betydligt mer än vad skolan har idag, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) och utbildningsnämndens ordförande Thomas Nerd (S) i ett gemensamt uttalande.

Men Skolinspektionens beslut kommer de inte att överklaga.
– Kommunen har i grunden gjort andra bedömningar än Skolinspektionen, men när Skolinspektionen nu godkänt så viktiga faktorer som ekonomi och elevunderlag, finns inget ytterligare motiv för överklagande, meddelar Swanstein och Nerd.

Stiftelsen Sankta Thora kommer nu omgående ta upp förhandlingar med kommunen om att antingen hyra eller köpa Sandlyckeskolan. Lyckas detta hoppas de på att Nya Sandlyckeskolan ska kunna öppna till höstterminen 2022.

Text: Peter Jakobsson