TOREKOV 2023-06-24 KL. 07:30

Nytt konstverk har landat i Torekov

Av Peter Jakobsson

Nytt konstverk har landat i Torekov

(X)sites är ett utställningskoncept inom konstformen land art, där verksamma konstnärer från hela världen skapar temporära platsspecifika konstverk i landskapen anslutna till cykelleder och promenadslingor. I vårt närområde finns (X)sites längs Kattegattleden där åtta utvalda konstnärer skapar platsspecifika verk längs med cykelleden.

I Torekov, på Strandremsan mellan promenad- och cykelleden vid Strandriddaregatan, har ett nytt konstverk landat som ingår i konceptet. Det är konstnärerna Kajsa G. Eriksson och Maria Magnusson som står bakom land art konstverk "Skogen i Torekov (en halv sekund)”.

Konstverket är en deltagarbaserad “expanded cinema”-installation som utgår från att 16mm film, i stumfilmshastighet, har åtta stillbilder på en halv sekund. På lasergraverade akrylskyltar placerade på järnoxidbetsade limträstolpar finns stillbilder på blåstången under havsytan, en osynlig skog i Torekov.

Utställningen (X)sites på Kattegattleden finns uppställd 16 juni–5 november 2023.