TOREKOV 2022-02-06 KL. 14:00

Nytt stångmärke snickras i Torekov

Av Peter Jakobsson

På Vrenen utanför Hallands Väderö har det i 258 år funnits ett Stångmärke som visar in sjöfarten till Torekov. Märket, som är av trä, har blivit utbytt flera gånger och nu är det dags igen. Just nu snickrar glada pensionärer på det nya och till sommaren ska det nya märket sättas upp.

Nytt stångmärke snickras i Torekov
Nils Lindquist och Karl Erik Ivarsson bygger på det nya stångmärket i en temporär verkstad i Torekov.

I ena änden av ett större garage i Torekov har det bakom några presenningar blivit snickeriverkstad. Där pågår byggandet av det nya stångmärket som ska upp på Vrenen i sommar. Det är en stor pjäs, nästan nio meter högt när det är rest, och många hundra kilo tungt.

Det är Karl Erik Ivarsson och Nils Lindquist som lägger denna förmiddag på att snickra på det nya märket. Numer pensionärer men en har varit snickare och en är gammal mekaniker så de kompletterar varandras kompetenser. Nils och Kalle gör detta med ett stort intresse för att bevara en kulturhistoria.
– Det är roligt att bevara det gamla. Vi mår bra av att vi fått något att göra och känner ingen press eller stress utan gör det med glädje. Det blir några timmar i stöten några dagar i veckan, förklarar Nils.

Första stångmärket på Vrenen restes 1764 och markerade den norra farleden innanför Hallands Väderö. På Vingaskär stod ett likadant stångmärke som markerade södra inloppet, det revs 1883 när fyren på Vinga byggdes.


Hela märket är nästan nio meter när det rests.


Vrenens stångmärke knäcktes på mitten för ett par år sedan. Det hade då stått där sedan 1989 då senaste renoveringen gjordes. Märket plockades ner 2021 för att ersättas med ett nytt. Det är Väderöförvaltningen som gav uppdraget att tillverka ett nytt stångmärke till platsen.

Kalle och Nils har nu snickrat på det nya märket i några veckor men innan dess revs det gamla och timmer beställdes och sågades till.
– Vi rev det gamla på sensommaren. Det är fågelskyddsområde där det står så det är bara vid vissa tider på året man kommer åt platsen.

Det nya märket byggs av douglasgran vilket ska vara ett starkt trädslag.
– Gamla märket var byggt av lärk som också ska vara hållbart. Det höll i 32 år. Hur länge detta håller vet vi inte och personligen kommer vi nog inte få reda på det då märket bör överleva oss, säger Nils.


I Bjärebygden 1990 skrevs om när det gamla märket restes.


Märket är nästan färdigbyggt, så långt som de kan bygga i garaget. Det ska också målas med kokt linolja. Det sista monteras ihop när märket ska resas på Vrenen.
– Vi kan inte sätta upp det nu när vi är färdiga utan vi planerar göra det 15 juni då vi år vara på.

Hur det ska gå till att transportera ut till Vrenen har de inte planerat fullt ut än.
– Det är stort och tungt så det är en utmaning i det, säger Karl Erik.
– När vi tog ner och forslade hem det gamla var vi sex personer så det går åt några man till jobbet, förklarar Nils.

Förverkligandet av ett nytt stångmärke finansieras till merparten av Wullfs fond och resterade del av Väderöförvaltningen.

Text & foto: Peter Jakobsson