Klik venligst
TOREKOV 2024-06-12 KL. 15:41

Översiktsplan för Torekov redo för granskning

Av Peter Jakobsson

Översiktsplan för Torekov redo för granskning
Granskningen ska ske 22 juli till 15 september.

Kommunstyrelsen i Båstad har idag godkänt att den uppdaterade fördjupade översiktsplanen för Torekov går vidare till granskning.

Under en tid har kommunens tjänstemän arbetat fram ett förslag till en ny fördjupad översiktsplan för Torekov. Denna plan har utvecklats med stöd av nationella, regionala och lokala mål för hållbar utveckling, och baseras på kartläggningar och analyser av nuvarande och framtida strukturer, planeringsförutsättningar och allmänintressen. Planen har också kompletterats med underlag om klimatförändringar och kulturmiljö.

Arbetet har inkluderat en kontinuerlig dialog med berörda aktörer genom möten, workshops, vandringar och andra former av samråd för att ge insyn i processen och samla in synpunkter. Kommunens olika verksamhetsområden och referensgruppen, som skapade rapporten "Torekov – byn vid havet", har bidragit med viktig lokal kunskap.

Den fördjupade översiktsplanen var på samråd mellan 15 juni och 31 augusti 2023, då förslaget och dess bilagor visades i kommunhuset, på biblioteket och på kommunens hemsida. Synpunkter från samrådet har nu sammanställts, och en ny version av planen har tagits fram för granskning.

Granskningen av den uppdaterade planen kommer att pågå från 22 juli till 15 september 2024. Under denna tid kan skriftliga synpunkter lämnas. Ett beslut om antagande av planen förväntas tas i slutet av 2024.

Peter Jakobsson