Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
TOREKOV 2021-09-11 KL. 08:00

Sankta Thora vill få svar på frågan om skollokalerna

Av Peter Jakobsson

Stiftelsen Sankta Thora har skickat en formell förfrågan till kommunstyrelsen i Båstad om att få köpa eller hyra Sandlyckeskolan i Torekov efter kommunen avslutat sin skolverksamhet där. Något rakt svar kan de dock inte räkna med nu.

Sankta Thora vill få svar på frågan om skollokalerna

Skolinspektionen har gett tillstånd till Stiftelsen Sankta Thora att som huvudman starta och driva Nya Sandlyckeskolan i Torekov. Tillståndet avser att driva förskoleklass, grundskola för årskurserna 1-6 samt fritidshem. Tanken de har är att få köpa eller hyra skollokalerna när kommunen avslutar sin skolverksamhet där och flyttar barnen till nya Bjäre skola i Västra Karup.

Skolbyggnaden i Torekov är gammal och i behov av renovering. Att få tillgång till den anser nu stiftelsen vara den enda kvarvarande förutsättning för att etablera friskolan Nya Sandlyckeskolan.

Varför måste ni ha just de lokalerna för att starta skolan? Kan ni inte bygga skola på annan plats i Torekov?
– Att bygga en ny skola är en stor investering. Dessutom omöjligt att hinna för en verksamhet med en planerad skolstart i augusti 2022. Att inte använda befintliga skollokaler i existerande byggnad som kommer att stå tom när Båstad Kommun lägger ner skolan är, som vi ser det, kapitalförstöring om kommunen inte har andra planer som man ännu inte aviserat, förklarar Susanne Ericsson, ordförande i stiftelsen Sankta Thora.

Har ni satt er in i hur mycket det skulle kosta att renovera befintliga skolan för att göra den duglig som skola för framtiden?
– Skolan i Torekov är i grunden duglig för den skolverksamhet som stiftelsen avser att bedriva. Vad som behövs är en översyn av ytskikt och tak och ett byte av ett föråldrat värmesystem.

Hur mycket pengar är ni beredda att lägga på att renovera/bygga skola?
– Stiftelsen har de finansiella resurser och den kompetens som krävs för att skapa en attraktiv skol- och arbetsmiljö givet tillgång till befintliga lokaler, säger Susanne.

Den formella förfrågan om att få köpa eller hyra skolan ska nu beredas och gå genom den kommunala politiska arbetsordningen.
– De ska få ett formellt svar från kommunstyrelsen men vi har redan meddelat att Båstads kommun just nu bedriver ett planarbete, bland annat kring den fastighet som här avses. Detta planarbete måste slutföras innan kommunen kan ge mer ingående besked om skolbyggnadens framtid. Sandlyckeskolan har stort renoveringsbehov, dyr uppvärmningsteknik och otidsenlig studie- och arbetsmiljö, meddelar Johan Olsson Swanstein kommunstyrelsens ordförande.

I en annan skrivelse undertecknad styrelsen i Stiftelsen Sankta Thora står det:
”Därtill kommer att vi även är beredda att påta oss ett ansvar för att Torekov tillförs ett äldreboende om det är det som efterfrågas."

Har ni planer på att bygga äldreboende i Torekov?
– Avseende äldreboende så har stiftelsen redan presenterat ett förslag innebärande att skolfastigheten kompletteras med ett äldreboende i en ny byggnad på samma tomt. Stiftelsen erbjuder sig att i ett sådant upplägg vara skoloperatör. Äldreboendet får i så fall uppföras av kommunen eller någon som kommunen finner lämplig, förklarar Susanne Ericsson.