Klik venligst
TOREKOV 2021-09-22 KL. 10:47

Spolning av vattenledningar inleds i Torekov

Av Peter Jakobsson

Spolning av vattenledningar inleds i Torekov

Från september till december kommer spolning av dricksvattenledningar ske i Torekov med omnejd. Det är företaget Pollex som gör detta på uppdrag av NSVA. Även Rammsjöstrand och Glimminge Plantering kommer att ingå i detta planerade arbete. Pollex kommer att skicka ut informationsbrev till berörda kunder innan arbetet påbörjas. Viss trafikstörning kan förekomma och vattnet kan tillfälligt bli missfärgat.

Spolningen är en del av förberedelserna inför kommuners anslutning till Sydvatten. Att ansluta sydsidan av kommunen till drickvattenproducenten Sydvatten är ett beslut Båstads kommun har tagit för att lösa den framtida vattenförsörjningen.