Klik venligst
TOREKOV 2023-07-07 KL. 07:00

Uteservering i kyrkopark väcker känslor

Av Carina Nilsson

Länsstyrelsen bör inte ge tillstånd till en uteservering i kyrkoparken i byn nästa år. Det anser en grupp personer i Torekov som kallar sig De som värnar om Torekovs kulturmiljö.

Uteservering i kyrkopark väcker känslor
En grupp Torekovsbor vill att uteserveringen i kyrkoparken inte får förnyat tillstånd nästa år. Foto: Arkiv

Under 2020 och 2021 fick en krögare i Torekov tillåtelse att uppföra en tillfällig uteservering i kyrkoparken, där det finns flera fornlämningar.

Under pandemin fanns det ömmande skäl för att tillåta en uteservering på platsen, men när man nu återigen gett tillstånd under både 2022 och 2023 anser Torekovsborna att uteserveringen knappast kan betraktas som tillfällig. De har nu skrivit till länsstyrelsens kulturmiljöenhet i frågan.

”Kyrkoparken, som var ett helgat område, är Torekovs traditionsrikaste plats och värd ett bättre öde än att degraderas till uteservering” skriver de.

Brevskrivarna anser att länsstyrelsen har ett ansvar att verka för att fornlämningar bevaras och används på ett sätt som är värdigt dess historiska betydelse. Att medge en uteservering i kyrkoparken strider mot länsstyrelsens ansvar och det orsakar även en emotionell skada med en sådan anläggning i kyrkoparken.

Gruppen vädjar nu till länsstyrelsen att inte ge tillstånd för uteserveringen nästa år.

Carina Nilsson