Förra året testade NSR en ny tjänst för Bjäreborna. Det var att komma ut och samla in trädgårdsavfall vid vissa tillfällen. Något som nyttjades av många då många fått långt att åka till återvinningscentralen i Ängelholm. Nu var det dags igen.

När första uppsamlingen skulle göras för detta året så blev det så klart lite corona-strul. Veckorna innan utsatt tidpunkt var inte NSR säkra på om de hade chaufförer nog för att genomföra kampanjen. Därför vågade inte NSR annonsera att de skulle komma.
– Vi gick ut med info på webb, facebook och via Båstads kommuns kanaler. Dessutom skickade vi sms till de villakunder i Båstads kommun som har sms-påminnelse, berättar Cecilia Holmblad som är renhållningschef på NSR.

Söndag den 19 april var det tre bilar som gjorde tre stopp var på olika platser i kommunen. På varje ställe väntade de i en och en halv timme. Dit strömmade folk med trädgårdsavfall i sina bilar och på släp. Bil 2 började dagen vid Malens havsbadsparkering och fortsatte sedan till Entré Båstad. Efter två stopp hade bilen fyllts med runt fem ton trädgårdsavfall.
– Det har väl varit runt 100 ekipage som kommit och slängt. De flesta är väldigt trevliga och har rätt avfall med sig. Någon hade för mycket sten och jord så det tog jag inte emot, berättar chauffören av bil 2 som inte ville skylta med sitt namn.

NSR hade planerat att genomföra sju liknande hämtningar under året men hur det blir med saker och ting vet ingen numer. Om de genomförs enligt plan blir nästa tillfälle 24 maj.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON