Första halvan av 2020 har på många sätt varit annorlunda från allt vi varit vana vid och detta gäller även fastighetsbranschen och mäklarnas vardag. För att få en bild av hur läget ser ut i branschen i allmänhet och i Torekov i synnerhet har Bjäre NU träffat Peter Persson på Jakobssons Bjäremäklaren för att höra hur det egentligen står till.

Vi träffas på kontoret, granne med ICA, och utanför är det full fart i fredagshandeln. Peter inleder med att intyga att även här är mycket precis som vanligt samtidigt som mycket är väldigt annorlunda.
– Om vi ser till marknaden så måste jag säga att det är som vanligt, börjar Peter. Vi har lika mycket objekt som vi brukar ha sommartid och till skillnad mot annars fortsätter objekten att rulla in löpande även nu efter midsommar, kanske väntade en del med att ta steget. Men om vi jämför med förra året på den punkten så är det väldigt likt med antalet objekt.

Märker ni någon skillnad i köpbeteendet?
– En skillnad är faktiskt att jag upplever det som att sommarfolket har en större benägenhet att göra slag i saken och genomföra affären snabbare. Man är på plats här redan och vill få det klart, det är en trend som vi sett i en hel del affärer nu under våren och sommaren.

Hur funkar det med visningarna?
– Här är den största skillnaden då vi idag nästan uteslutande har privata visningar. Vi har visserligen alltid arbetat mycket med privata visningar för våra kunder men de klassiska söndagsvisningarna kör vi inte alls numera utan enbart bokade tillfällen, vilket jag tror uppskattas av köparna. Sedan innebär det också att de som går på visningar som ett söndagsnöje utan att egentligen vara intresserade nu försvinner helt.

Peter berättar att visningar via Skype kommit att bli en naturlig del i arbetet, en utveckling som, tack vare Corona, nu snabbats på. Totalt tre försäljningar har föranletts av visningar via Skype, två av dessa med en digital visning först för därefter följas upp av en på plats, och en där huset såldes efter den digitala visningen utan att köparen varit på plats.
– Den köparen befann sig i USA och med tanke på världsläget var en resa hit inte aktuell så då genomförde vi hela visningen och sedan affären via Skype, berättar Peter.


Bostadsmarknaden i Torekov har inte påverkats nämnvärt av den rådande pandemin.

Marknaden i Torekov är stabil, det kan vi konstatera efter vårt samtal. Förmodligen är det så att Torekov och Bjärehalvön påverkas lite mindre än andra delar i landet tack vare sin attraktion och den köpkraft som finns. Men Peter poängterar samtidigt att vi med all sannolikhet inte sett alla effekter som pandemin haft på varken samhället eller fastighetsmarknaden.
– Det är självklart att om människor förlorar sina arbeten så påverkar det hela marknaden, även om de objekt vi säljer ganska har ett högre pris än snittet i landet så hänger allt samman. Avstannar objekten med lägre priser kommer det att påverka även resten av marknaden, så fungerar det.

Men trots detta är det en lugn mäklare vi träffar. Jakobssons har funnits på Bjäre i snart ett sekel och man har upplevt världskrig, lågkonjunkturer och mycket annat genom åren. Tryggheten sitter i väggarna och Peter menar att de utmaningar som följer i spåren av pandemin på en hel del sätt föder nya sätt att arbeta och leva vilket utvecklar såväl företaget som samhället och utveckling är bra.
– För oss är det en annorlunda sommar, precis som för alla andra, men samtidigt är mycket som vanligt. Folk vill sälja och folk vill köpa, så för firmans del rullar det på, sammanfattar Peter innan vi skiljs åt.

TEXT & FOTO: JOAKIM S ORMSMARCK