Välkomnad med öppen famn

281

I veckans Röda Tråd möter vi Emma Löfgren som flyttade till Bjäre från Värmland för två år sedan. Hon beskriver mottagandet från lokalbor som väldigt öppet och trevligt. Samma mottagande fick jag när jag för nästan tretton år sedan flyttade till Bjäre. Det är ett gott betyg på att vi på Bjäre är ett välkomnande folk.

Just nu har Bjäre en stor inflyttning vilket gör att det är många som just kommer nya till Bjäre. Det som blir kontentan är att det blir en blandning på folk från olika platser som kan bidraga med olika syn på saker och ting.

Olika syn på saker och ting kan man verkligen se så fort planer på ny bebyggelse diskuteras på sociala medier och i andra sammanhang. Det finns alltid de som tycker att det var bättre förr och de som ser fram mot förändringar. Just detta gör ju att det tar så lång tid numera att ta fram ändringar i detaljplaner och/eller få godkända bygglov på större projekt. Se bara på hur länge projektet med Gamlegården i Båstad har stötts och blötts. Fortfarande är det bara en tom tomt.

Annat var det förr. När gamla varmbadhuset i Båstad brann ner i juni 1894 satte man genast igång att rita på ett nytt och pampigare hus. Redan till sommaren 1895 stod en ny vacker tegelbyggnad med frontespiser och verandor klar att nyttjas av badgästerna.

Trevlig läsning!


Peter Jakobsson, Redaktör Bjäre NU