På kommunfullmäktige i december under diskussioner kring Båstads inkoppling till Sydvatten sa Bo Wendt från talarstolen ”När vi går på hockey vill vi väl inte betala för 15 personer om vi bara är 4 stycken”. Vad menar han?

– I det avtal med Sydvatten som nu klubbades baseras det fasta priset på totala antalet invånare i kommunen men det är bara en del av kommunen som kommer vara kopplade till Sydvattenledningen. Det var det jag ville förtydliga genom uttalandet, förklarar Bo Wendt.

Det är drygt hälften av kommunens hushåll, som är anslutna till kommunalt vatten, som kommer att fortsätta få lokalt grundvatten i kranarna. Båstad tätort, Hemmeslöv och Östra Karup kommer fortsätta få vatten från vattentäkterna vid Örebecksvallen, Axelstorp och Eskilstorp. Södra och västra delen kommer kopplas till Sydvatten.
– Jag hade fört samtal med Sydvatten om att få en förhandling kring vad Båstads kostnader skulle baseras på. Tekniske chefen Jan och jag hade mötet inbokat med Sydvatten dagarna efter kommunfullmäktige. Det jag ville var att ta upp just den fasta kostnaden till diskussion innan vi klubbade avtalet. Inget hade fördröjts i slutändan om jag hade fått haft den diskussionen och vi hade tagit beslut i kommunfullmäktige i januari i stället för i december.
Kommer det bli dyrare vatten i Båstad efter inkopplingen till Sydvatten är gjord?
– Ja, men det kommer inte vara bara detta som skjuter upp priset. Vi ska bygga ut distributionen på hela västra sidan för ledningsnätet klarar inte idag att försörja Torekov när det är högkonsumtion på vatten. Där kan det handla om att vi behöver förstärka nätet för 100 miljoner kronor. Det kommer alla vattenbrukare få betala för.

I kommunen har inte hushållen vattenmätare vilket gör att den totala vattenkostnaden solidariskt fördelas på alla hushållen oavsett om vissa har dyrare vatten än andra.
– Vi gör nog av med mer vatten på grund av att vi inte debiterar på förbrukning men om alla ser till att vara sparsamma så blir den totala kostnaden lägre vilket kommer gynna alla. Sen ska vi vara rädda om vårt vatten.


Bo Wendt med en karta över vattenledningsnätet på Bjäre.

Bjärepartiet var från början motståndare till att södra sidan skulle anslutas till Sydvattens nät.
– I samband med tunnelbyggets fadäser så har vattnet på Bjäre undersökts mycket noggrant och vi har bra tillgång på gott grundvatten utan tillsatser som vi tror många vill ha. Ur beredskapssynpunkt och sabotagerisk så finns det även en poäng med att vara självförsörjande på vatten. Sydvattens vatten levereras till drygt en miljon skåningar och kommer från Bolmen via vattenverket i Stehag till Helsingborg och sedan till Landskrona, Bjuv, Höganäs och Ängelholm. Det är ett konstgjort grundvatten eftersom det går genom Örbyfälten i Helsingborg som visserligen håller hög kvalitet. Men jag tror vi hade klarat det framtida behovet med våra egna vattentäkter. Kanske hade vi fått ta fram nya vattentäkter men förstärka distributionsnätet hade vi fått göra ändå. Kostnaderna hade kanske blivit lika stora ändå, förklarar Bo Wendt.

Kommunfullmäktige tog ett beslut om att ingå avtal med Sydvatten för vattenförsörjningen innan Bjärepartiet kom till makten. Att det sedan tagit två år för Sydvatten att få fram det avtalet som det nu beslutats om beror på deras egna oklarheter bland annat kring ledningsnätet runt Bjuv efter nedläggningen av Findus.
– Jag tänker inte sätta käppar i hjulet för redan tagna beslut och det var inte min avsikt. Jag ville få till en ytterligare förhandling om priset innan vi antog avtalet men så blev det inte, säger Bo Wendt.

Är din jämförelse verkligen överensstämmande med verkligheten?
– Vid närmare beräkning så skulle jag kanske sagt att vi betalar för 15 när vi är 6 personer för det är lite fler än 4 i jämförelsen som kommer få vatten via Sydvatten i framtiden. Det finns många fritidshus, speciellt i Torekov, som är anslutna till kommunalt vatten, avslutar Bo Wendt.

TEXT: PETER JAKOBSSON