Klik venligst
VÄSTRA KARUP 2023-05-15 KL. 15:20

Fotbollsplan ska få ny belysning

Av Carina Nilsson

Västra Karups IF har fått ett bidrag på en halv miljon kronor från Båstads kommun. Pengarna ska användas till att byta ut belysningen på fotbollsplanen i Glimminge plantering till en mer energisnål variant.

Fotbollsplan ska få ny belysning
Idrottsplatsen i Glimminge ska få ny belysning, vilket är en investering på nära 1,3 miljoner för Västra Karups IF. Foto: Privat

Fotbollsplanen i Glimminge plantering används för träning vintertid. Belysningen är gammal och idrottsplatsens energiförbrukning uppgår till hela 38 000 kWh per år.

För att minska förbrukningen och säkerställa föreningens verksamhet i framtiden har man beslutat sig för att byta ut en energislukande och gammal halogenbelysning mot ledlampor på planen i Glimminge.

Även armaturen till belysningen är sliten och består av impregnerade stolpar från 1960-talet. Båda är i dåligt skick och vid en besiktning i somras rekommenderade man att fem lampor byttes ut och en av dem dömdes ut helt på grund av angrepp från skadedjur, skriver föreningen i sitt brev till kommunstyrelsen.


Västra Karups IF har en stor verksamhet och många tjejer som tränar i klubben. Foto: Arkiv


Kostnaden för att byta ut belysningen har beräknats till knappt 1,3 miljoner kronor. Föreningen har utöver bidraget från kommunen också sökt 500 000 kronor från Stiftelsen Gripen och 100 000 kronor från Svenska fotbollsförbundet. Föreningen planerar att lägga in 187 000 kronor av egna medel.

– En halv miljon kronor är mycket pengar men vi tycker det är ett angeläget ändamål att föreningen kan energieffektivisera. De bedriver också en stor och viktig verksamhet för många barn och ungdomar, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).

300 000 av summan tas från kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter och 200 000 kronor kommer från fritidsenhetens budget.

– Vi var helt överens i kommunstyrelsen om att bevilja pengarna, säger Johan Olsson Swanstein.