VÄSTRA KARUP 2022-02-04 KL. 10:30

Hon vill få en hundrastgård till byn

Av Carina Nilsson

En hundrastgård skulle kunna bli en träffpunkt utomhus för både hundar och hundägare i Västra Karup.
Det tror Ida Henrysson–Tholse som skrivit ett medborgarförslag till Båstad kommun i ämnet.

Hon vill få en hundrastgård till byn
Ida Henrysson -Tholse och hunden Bumblebee älskar att vara utomhus. Ida har skickat in ett medborgarförslag med önskemål om en hundrastgård i Västra Karup där de bor med resten av familjen.

Ida Henrysson–Tholse bor med man och åtta månader gamla dottern Vilda i Västra Karup. Till familjen hör också bearded collien Bumblebee.

– Vi har bott i byn i sex år och det har blivit betydligt fler hundägare under tiden vi har bott här, inte bara under pandemin, så det finns ett stort hundintresse, säger hon och fortsätter:

– Det finns många fina grönområden i närheten av byn där det är trevligt att rasta hunden, men det finns också vägar med en del tung trafik och har man inte väldigt bra disciplin på sin hund vill man inte släppa den lös, säger hon.

En hundrastgård tror Ida hade varit en tillgång för både hundar och hundägare.

– Min egen hund är väldigt social och tycker om att träffa andra hundar, men det är svårt för henne att leka med andra hundar just för att jag inte vill släppa henne lös. I en hundrastgård hade man kunnat göra det på ett säkert sätt, och även kunnat träna inkallning till exempel.

– Det händer mycket positivt i byn och utomhusaktiviteter har fått ett uppsving under pandemin. Jag tror att en hundrastgård hade kunnat främja det sociala också, säger Ida.

Innan Ida skickade in sitt medborgarförslag gjorde hon en undersökning på Facebook.

– Det var 90 stycken som svarade, och 78 personer tyckte hundrastgården var en bra idé. Åtta personer svarade att de inte hade någon åsikt i frågan och sju personer tyckte att det räckte med den hundrastgård som finns i Båstad.

Många svarade också att de gärna hade sett en hundrastgård i flera av byarna på Bjäre.

– Det finns nog ett stort önskemål. För min del spelar det ingen roll vilken by den placeras i, men det hade varit bra med en på den här sidan åsen, säger Ida.

Ytterligare ett argument som Ida för fram är att väghållningen i Västra Karup snart ska gå över i kommunal regi i stället för att skötas av vägföreningen.

– 2015 fanns det ett förslag om en hundrastgård i Grevie men då hänvisade kommunen till vägföreningen på varje ort. Då tänkte jag att det kan passa bra att få med frågan nu när kommunen ska ta över.

Medborgarförslaget kommer att tas upp i kommunfullmäktige, och det blir upp till politikerna om frågan ska drivas vidare.