VÄSTRA KARUP 2023-04-21 KL. 15:07

Legionella i vattnet hos fastighetsbolag

Av Carina Nilsson

Risken för ett legionellautbrott på Bjärehemmet i Västra Karup är stor och de boende uppmanas att inte duscha. Om inte fastighetsägaren åtgärdar problemen riskerar han vite på 250 000 kronor.

– Vi ser väldigt allvarligt på det här, säger Båstad kommuns miljöchef Solveig Ahlbin Berg.

Legionella i vattnet hos fastighetsbolag
Det finns höga halter av legionellabakterier i vattnet på Bjärehemmet. Fastighetsägaren har nu fått krav på åtgärder förenade med vite på 250 000 kronor. Foto: Arkiv

Bjärehemmet består av ett fyrtiotal lägenheter som ägs av L. Jacobsen Fastighets AB i Viken. De boende där har under en längre tid klagat på att vattnet i ledningarna inte är tillräckligt varmt.

– Vi fick samtal om det här till miljökontoret i slutet av 2021 och kontaktade då fastighetsägaren. Hans förklaring var att de hade problem med värmepumparna men att de skulle ordna det, säger Solveig Ahlbin Berg.

Problemen förvärrades i slutet av 2022 och vid mätningar var vattentemperaturen periodvis så låg som 32 grader. Vid den temperaturen ökar risken för att legionellabakterier kan växa till sig.

– Vi ser en stor hälsofara i att fastighetsägaren inte har gjort något åt problemet. Legionellabakterier kan medföra allvarliga hälsorisker för de boende, särskilt för äldre, rökare och personer med nedsatt immunförsvar. I husen bor 17 personer som är över 70 år gamla, och sex av dem är över 90 år, säger Solveig Ahlbin Berg.

Den 13 februari i år beslutade miljö- och byggnadsnämnden att fastighetsägaren skulle säkerställa att temperaturen i vattnet håller minst 50 ° C i tappkranen och 60 °C vid varmvattenberedaren. Fastighetsägaren skulle också provta för legionella och skicka proverna på analys senast den 1 mars. Beslutet förenades med vite om 50 000 kronor.

När tiden hade löpt ut och kommunen inte hade fått in några provsvar beslutade miljöavdelningen att de skulle ta proverna själva.

När provsvaren kom visade det sig att det finns mycket höga halter av legionellabakterier. Läkare på Smittskydd Skåne bedömde att risken för ett utbrott med legionellasmitta är mycket stor.

Miljö- och byggnadsnämnden har nu i ett nytt beslut krävt att fastighetsägaren sanerar och åtgärdar problemen så att vattnet håller rätt temperatur. De har också förenat beslutet med ett nytt vite och höjt beloppet till 250 000 kronor.

– Vi ser väldigt allvarligt på detta. Hade fastighetsägaren åtgärdat problemen i tid så hade han sluppit sanera. Han har också känt till problemen och vilka hälsorisker det medför för de boende, säger Solveig Ahlbin Berg och fortsätter:

– Vi har också begärt att få vitet på 50 000 kronor från det förra beslutet utdömt hos mark- och miljödomstolen, eftersom han inte levde upp till de krav som ställdes.

Miljöavdelningen har informerat de boende om att de tills vidare inte bör duscha.

– Även om vattnet innehåller legionella är det inte farligt att dricka det. Spridningen sker i stället genom vattenånga och när man andas in den. Men genom att hålla rätt temperatur på varmvattnet så minskar man den risken, säger Solveig Ahlbin Berg.

Fastighetsägaren har nu fyra veckor på sig att åtgärda problemen, från det datum han delges beslutet.

Bjäre NU har sökt fastighetsägaren.


Fakta: Legionella - Legionärssjuka

Legionella är en svår lunginflammation. Den smittar genom att du andas in små droppar med förorenat vatten. Legionella behandlas med antibiotika, ibland kan du behöva vårdas på sjukhus.
Legionella smittar inte mellan människor. Infektionen orsakas av legionellabakterier. Bakterierna förökar sig i stillastående vatten och kan förorena vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler.
Källa: 1177