Klik venligst
VÄSTRA KARUP 2023-09-04 KL. 06:00

Nu finns drivkraft även på Bjäre skola

Av Peter Jakobsson

Drivkraft arrangerar läxhjälp och mentorsrelationer för ungdomar i årskurs 6 till 9. Sedan tidigare finns verksamheten på Strandängskolan, Förslövs skola och Östra Karups skola. Nu har även Bjäre skola i Västra Karup fått extra läxhjälp via organisationen.

Nu finns drivkraft även på Bjäre skola
Malin Sahlstrand, rektor på Bjäre skola, välkomnar Drivkrafts verksamhet till skolan. Nu kommer eleverna erbjudas läxhjälp och mentorskap genom organisationen. Katarina Thorstensson är projektledare på Drivkraft. Foto: Peter Jakobsson

I flera år har Drivkraft bedrivit sin verksamhet i Båstads kommun. Syftet med Drivkrafts verksamhet är att på olika sätt inspirera till förbättrade möjligheter i studier och framtida yrkesval, motverka skolk och fånga upp elever som på olika sätt behöver stöd.

– Vi bedriver läxhjälp och erbjuder mentorskap på de skolor som vi är aktiva på och nu har vi även tagit oss an Bjäre skola där vi erbjuder läxhjälp till årskurserna 4 till 6 och mentorskap för sexorna, förklarar Katarina Thorstensson som är projektledare på Drivkraft.

Sedan tidigare har Drivkraft aktiv verksamhet på Strandängsskolan, Förslövs skola samt Östra Karups skola.

– Det känns kul att vi är på Bjäre skola för nu är vi på kommunens alla fyra skolor. Det är första kommunen, där Drivkraft är verksamma, som vi har verksamhet i alla grundskolor, konstaterar Katarina.

På Bjäre skola kommer läxhjälpen att vara på tisdagar direkt efter ordinarie skoltid.

– Då kör vi en timme och på plats finns då läxhjälpare som kan hjälpa eleverna med att svara på frågor.

Många elever på Bjäre skola åker skolbussen till och från skolan. Den går i direkt anslutning till skoltiden men när det erbjuds läxhjälp av Drivkraft så kommer skolbussen även att köra när den är avslutad.

– Då kan eleverna som varit på läxhjälpen komma hem som vanligt, säger Katarina.

Även skolan erbjuder läxhjälp i egen regi på onsdagar för de som önskar.

– Nu har vi läxhjälp två gånger i veckan när Drivkraft också finns på plats, det är mycket bra, säger Malin Sahlstrand, rektor på Bjäre skola.

Katarina Thorstensson är projektledare på Drivkraft som nu startar upp sin verksamhet på Bjäre skola där Malin Sahlstrand är rektor. Foto: Peter Jakobsson

Läxhjälpen har varit ganska välbesökt i de skolor där det erbjudits tidigare.

– Det brukar vara ett antal elever som kommer varje tillfälle och vi hoppas läxhjälpen ska nyttjas även på Bjäre skola nu, säger Katarina.

Det som skiljer läxhjälpen som är i skolans regi och den som Drivkraft står för är att i skolans läxhjälp är det behöriga lärare från skolan som är på plats. På Drivkrafts läxhjälp är det vuxna volontärer som är med och hjälper till.

– Några av volontärerna är pensionerade lärare och andra är vanliga personer som är ett komplement till föräldrarna.

Volontärerna är viktiga för Drivkraft och nu när de bedriver läxhjälp i alla kommunens skolor så behövs det fler.

– Vi behöver alltid fler volontärer, både som läxhjälpare och mentorer. Vill man vara med och hjälpa till är det bara att kontakta oss, säger Katarina.

Även om det kallas för läxhjälp så är det inte bara läxor som kan göras.

– Det handlar inte bara om att göra läxor på läxhjälpen utan man kan se det som extra studietid. Om en elev, av någon anledning, har varit frånvarande vid lektioner kan det vara ett bra tillfälle att komma i kapp lite, säger Malin.

Drivkraft erbjuder även mentorsverksamhet där elever som önskar får en mentor som matchas utefter behov.

– Vi erbjuder elever ett socialt stöd, en gemenskap och en möjlighet att lära känna andra elever och andra schysta vuxna. Att komma ut och göra saker, att bli aktiverade utanför hemmet, förklarar Katarina Thorstensson.

Drivkraft matchar mentor-adeptparen och tar ansvar för relationen.

– Vi följer upp hur det går för paren löpande så det fungerar bra för alla parter, säger Katarina.

Nu i början av terminen har Drivkraft försökt informerat lärare och föräldrar på Bjäre skola som sin verksamhet.

– Personalen på skolan vet om vår verksamhet och kan tipsa elever, även föräldrarna har fått information så vi hoppas att informationen om vår verksamhet når fram till de som behöver. Undrar man något är det bara att prata med skolan eller direkt med oss på Drivkraft. Vi finns att hitta på nätet om man googlar på Drivkraft Båstad, förklarar Katarina.

Bjäre skola i Västra Karup. Foto: Peter Jakobsson