Klik venligst
VÄSTRA KARUP 2023-08-22 KL. 13:00

Nya krav för att få bukt med legionella

Av Carina Nilsson

Hyresgästerna på Bjärehemmet i Västra Karup kan duscha igen efter att fastighetsägaren har åtgärdat en del brister. Men Båstads kommun kräver fler förbättringar för att inte problemen ska komma tillbaka.

Nya krav för att få bukt med legionella
Det var stor risk för legionellasmitta på Bjärehemmet under våren. Situationen har förbättrats men det krävs fler åtgärder anser Båstads kommun. Foto: Carina Nilsson

Bjärehemmet består av ett 40-tal lägenheter som ägs av L. Jacobsen Fastighets AB i Viken. Fastighetsägaren driver även bland annat gurkodlingar i nordvästra Skåne, där flera olika myndigheter har anmärkt på brister och felaktigheter i bolaget, vilket Helsingborgs Dagblad har uppmärksammat i en granskning.

På Bjärehemmet har de boende under en längre tid klagat på att vattnet i ledningarna inte är tillräckligt varmt. I slutet av 2022 eskalerade problemen och när fastighetsägaren inte tog några prover på vattnet gjorde kommunens miljökontor till sist egna mätningar under våren 2023.

– Den provtagningen visade att vattnet var fullt av legionellabakterier. Smittskydd Skåne bedömde att risken för ett utbrott med legionellasmitta var mycket stor. Det bor ett stort antal äldre personer i lägenheterna vilket gör det hela extra allvarligt, säger Båstad kommuns miljöchef Solveig Ahlbin Berg.

På grund av de höga halterna av legionellabakterier uppmanades de boende att sluta duscha hemma, då smittan framför allt sprids när man duschar.

Ägaren till Bjärehemmet har fått många anmärkningar från flera olika myndigheter på den gurkodling som man bedriver i nordvästra Skåne. Foto: Carina Nilsson

– Det ställde såklart till stora problem. Flera av de äldre har hjälp av hemtjänsten och till sist beslöt kommunen att beställa duschmunstycken med filter så att de boende kunde använda sina duschar. Det gjorde vi för att säkerställa att ingen skulle bli sjuk, men kostnaden landade på skattebetalarna trots att det är fastighetsägarens ansvar, säger Solveig Ahlbin Berg.

Miljö- och byggnadsnämnden krävde att fastighetsägaren måste åtgärda problemen och höjde vitesbeloppet från 50 000 kronor till 250 000 kronor.

– Efter det vidtog fastighetsägaren en del åtgärder och det blev bättre. Men vi anser inte att det räcker, fastighetsägaren måste göra mer för att inte problemen ska komma tillbaka, säger Solveig Ahlbin Berg.

Kommunen kräver nu bland annat att det görs en uppföljande sanering och provtagning av en fackman. Fastighetsägaren behöver också plugga igen rör där stillastående vatten kan samlas, stänga av duscharna i källaren om de inte ska användas och förbättra rörisoleringen. Man måste också se till att varmvattnet hela tiden håller tillräckligt hög temperatur för att legionellabakterier inte ska växa till på nytt.

– Kraven är förenade med vite om sammanlagt 250 000 kronor. Fastighetsägaren har känt till problemen under en lång tid och trots att det kan riskera människors liv och hälsa har de inte löst problemet. Det höga vitet är satt för att få fastighetsägaren att åtgärda problemen, säger Solveig Ahlbin Berg.

Fastighetsägaren har nu fram till den sista augusti på sig att göra saneringen medan riskkonstruktionerna i vattensystemet ska vara åtgärdade den 13 oktober.