VÄSTRA KARUP 2023-10-24 KL. 11:00

Prästgården kan bli bostäder

Av Carina Nilsson

Kommunstyrelsen i Båstad har sagt ja till en ny detaljplan för prästgården i Västra Karup. Det innebär att pastoratet kan gå vidare med planerna på att skapa bostäder och kontor på fastigheten.

Prästgården kan bli bostäder
Kommunstyrelsen säger ja till en ny detaljplan för prästgården i Västra Karup, vilket innebär att pastoratet kan gå vidare med planerna på att bygga bostäder. Foto: Carina Nilsson/Arkiv

Under våren ansökte Västra Bjäre pastorat om en ny detaljplan för den stora fastigheten där prästgården ligger och som också omfattar församlingshemmet och parken.

Hela ytan är på 8800 kvadratmeter. Detaljplanen som nu klubbats gör det möjligt att bygga kontor och mellan fem till åtta nya bostäder på området.

Bostäderna får byggas i upp till två våningar och kan vara parhus, radhus eller flerbostadshus. Det finns dock krav på att byggnaderna ska likna de nuvarande eftersom miljön med prästgården och församlingshemmet bedöms ha höga kulturmiljövärden.

Prästgården i Västra Karup upphörde att vara prästbostad i mitten av 2010-talet och har sedan dess hyrts ut till familjer. Pastoratets önskan är att fler personer ska kunna få ta del av den fina miljön i området och att de samtidigt ska kunna förvalta fastigheterna på ett bra sätt.