VÄSTRA KARUP 2022-01-25 KL. 11:30

Snö och pandemi försenar skolbygge

Av Carina Nilsson

Stora mängder snö i december, svårigheter att få tag på byggmaterial och en hög sjukfrånvaro till följd av pandemin. Alltsammans påverkar skolbygget i Västra Karup som halkat efter i tidsplanen.


– Förhoppningsvis blir det inflyttningsklart under höstlovet, säger Sofia Boivie som är fastighetsstrateg och projektledare på Båstad kommun.

Snö och pandemi försenar skolbygge
I Västra Karup pågår byggnationen av Bjäre skola. Väder, pandemi och brist på byggvaror har försenat bygget berättar Sofia Boivie som är projektledare för Båstad kommuns räkning.

Det cirka 5000 kvadratmeter stora skolbygget som håller på att växa fram ska rymma cirka 350 elever i årskurs F-6 samt en förskola med cirka 70 barn. Byggnaden ska också få ett nytt centralkök, bibliotek och matsal bland annat. Den befintliga idrottshallen blir kvar och ska renoveras längre fram.

Fasaden får rött tegel och taket förses med solceller. Skolan kommer att värmas upp med bergvärme. Tanken är också att allmänheten ska kunna använda matsal, bibliotek med mera under kvällar och helger.

– Det kommer att bli väldigt fint när det är klart. Skolan byggs i två plan och får en fantastisk utsikt från ovanvåningen. Det kommer fortfarande att finnas mycket skolgård kvar för eleverna samtidigt som man får en mer funktionell och energisnål byggnad, säger Sofia Boivie.


Från andra våningen kommer personal och elever att få en fantastisk utsikt över Bjäres landskap.


Sedan den gamla skolan revs huserar eleverna dels i moduler intill den nya skolan, dels i Bjäre krafts gamla lokaler tvärs över gatan. Förskolan är också trångbodd och även här har man fått placera ut moduler för att få plats med alla barn.

Enligt tidsplanen skulle eleverna kunnat flytta in i den nya skolan och förskolan vid höstterminens start 2022.

– Den planen kommer tyvärr inte att hålla på grund av flera oförutsedda händelser. Det första var snöovädret i december. Då var inte hela taket tätt än och vi kunde inte fortsätta takläggningen på grund av snön. Den snö som vi inte lyckades få ut ur byggnaden smälte och vi fick lägga extra tid på att få bort allt vatten, säger Sofia Boivie.


Skolans fasad får rött tegel. Byggnaden blir drygt 5000 kvadratmeter stor och ska inrymma både förskola och klasser från F-6.


Enligt den nya tidsplanen ska taket vara tätt nu och hela byggnaden vara klar den sista september 2022.

-- Därefter behöver verksamheten tid för att flytta in så vi beräknar att byggnaden tas i bruk under höstlovet 2022. Efter det ska vi riva den befintliga förskolan och göra markarbeten, säger Sofia Boivie.

Utöver det har skolbygget också blivit försenat till följd av pandemin berättar Henrik Wilhelmsson som är arbetsledare på Byggmästar’n i Skåne som bygger skolan.

– Pandemin har gjort att det är brist på byggmaterial, bland annat för att många leveranser blir försenade. Sedan har även vi en högre sjukfrånvaro än normalt. Just nu är det cirka 30 procent av personalstyrkan som är sjukanmälda, säger han.

Carina Nilsson