Klik venligst
VÄSTRA KARUP 2022-02-06 KL. 10:30

Västra Karups kyrka får invändigt ansiktslyft

Av Carina Nilsson

Västra Karups kyrka genomgår en stor renovering invändigt. Hela lokalen målas om, ett nytt rum ska skapas vid entrén och tekniken ska uppgraderas bland annat.
– Det är speciellt att renovera en kyrka, vi behöver följa med vår tid och samtidigt behålla den historiska förankringen, säger kyrkoherde Anders Ljungström.

Västra Karups kyrka får invändigt ansiktslyft
Sten Hjalmarsson och Anders Ljungström ser fram emot att renoveringen av Västra Karups kyrka ska bli klar. Foto: Carina Nilsson

En renovering av Västra Karups kyrka har diskuterats i flera år, men först nu blev det av berättar Sten Hjalmarsson som är ordförande i församlingsrådet.

– Det var framför allt taket som verkligen behövde målas om. Eftersom kyrkan måste stängas under målningsarbetet var det lika bra att göra flera andra saker samtidigt, säger han.

Kyrkan ska bland annat få ett större rum vid entrén. Ett par bänkrader försvinner för att få till ett större rum.

– Rummet ska kunna användas inför exempelvis en dopgudstjänst där familjen kan samlas, eller om vi vill ha kyrkkaffe, säger Anders Ljungström.


Kyrkan målas invändigt med kalkfärg. Foto: Carina Nilsson


El, ljus och ljud ska också uppgraderas.

– Kyrkan ska fungera från vaggan till graven, i glädje och sorg, och kyrkorummet behöver kunna inbjuda till både fest och stillhet. Det är också otroligt viktigt att alla ser och hör bra i kyrkan varför ljud och ljussättning är väldigt viktigt. Teknikutvecklingen har varit enorm på området, så vi behövde modernisera, säger Anders Ljungström.

Kyrkan behöver dessutom ta hänsyn till den kulturhistoriska miljön och samtidigt uppfylla dagens arbetsmiljökrav.

– Kyrkan är också en arbetsplats och vi kommer bland annat att installera elektronik så att ljuskronorna kan höjas och sänkas utan att vaktmästarna behöver stå på en stege, säger Anders Ljungström.


Strax innanför entrén byggs ett större rum där familjer kan samlas innan dopgudstjänsten exempelvis. Anders Ljungström och Sten Hjalmarsson visar hur det är tänkt. Foto: Carina Nilsson


Renoveringen omfattar även kyrkans flygel och orgel.

– Flygeln är en klenod som används vid Birgit Nilssonkonserterna så instrumenten behöver hålla konsertklass, säger Anders Ljungström.

Hela renoveringen kommer att kosta cirka två miljoner kronor.

– Vi hoppas att vi kan få en del av summan i kyrkoantikvarisk ersättning, säger Sten Hjalmarsson.

– Ersättningen är statliga medel som Svenska kyrkan får för att förvalta kyrkorna och det kulturarv de representerar. Det är stiftet som fördelar pengarna, men det är svårt att sia om hur mycket vi får, säger Anders Ljungström.

Renoveringen beräknas vara klar någon gång i maj.

– Då hoppas vi att restriktionerna är borta och att vi kan ha en riktig invigning, säger Anders Ljungström.