Vi symboliserar genomförande

257

Kommunens hållbarhetsvecka står inför porten. Det är en vecka som uppmärksammar de 17 globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. I samband med detta kommer kommunen att sätta upp 17 skyltar på olika platser på Bjärehalvön som representerar målen. Läs mer om detta här.

Skylten med mål nummer 17 ”Genomförande och partnerskap” kommer stå utanför vår redaktion på Axelstorpsvägen 2. Anledningen att kommunen valde att placera den hos oss är att vi som representant för media har en roll i genomförande och spridning av information.

Alla de 17 målen har ett antal underdelmål. Under mål 17 finns bland annat mål 17.18 som lyder ”Stöd insamling och spridning av tillförlitliga data”. Här kan vi som media med ansvarig utgivare stå för att sprida tillförlitliga nyheter på ett sätt som inte de sociala medierna kan. Att sprida kunskap om samhället är en viktig del i att försöka leva upp till de globala målen.

På bilden ovan syns Catarina Rolfsdotter-Jansson som var konferencier på årets hållbarhetskonferens A Sustainable Tomorrow som hölls i mitten av september. Läs mer om den här.

Trevlig läsning!


Peter Jakobsson, Redaktör Bjäre NU