Klik venligst
BJÄRE 2023-12-05 KL. 11:40

Enorma kostnadsökningar för ridskolan

Av Carina Nilsson

De senaste åren har kostnaderna ökat dramatiskt för att hålla häst, något som gör det väldigt tufft för landets ridskolor. Svenska ridsportförbundet beskriver läget som ”på bristningsgränsen”.
– Allt har blivit dyrare: el, foder, strö till boxarna och drivmedel. Samtidigt är vi en väldigt viktig verksamhet för så många, säger Therese Windesjö som är ordförande i Båstads ridklubb.

Enorma kostnadsökningar för ridskolan
Priset på hö och annat grovfoder har ökat med nära tio procent mot i fjol. - Numera behöver vi även betala för transportkostnaden på grund av högre bränslepriser, berättar Therese Windesjö som är ordförande i Båstads ridklubb.

Therese Windesjö brinner för ridskoleverksamheten och att människor ska ha tillgång till hästar och stallmiljön. Hon har drivit ridskola tidigare på en annan ort men är sedan två år tillbaka ordförande för ridklubben.

– Alla har inte möjlighet att ha egen häst, men vi ser hur viktiga hästarna och stallet är för väldigt många människor i alla åldrar. Har man det tufft i skolan eller hemma så är det otroligt betydelsefullt att få komma hit och pussa på en mjuk hästmule. För många av våra barn och unga fungerar vi som en fritidsgård och man är alltid välkommen hit även om man inte ska rida.

Båstads ridklubb installerade har nyligen installerat ledbelysning, med stöd av stiftelsen Gripen, vilket kommer att minska elkostnaden på sikt. Foto: Carina Nilsson

Klubben har för närvarande ett tiotal hästar och 250 medlemmar. 170 av dem är ungdomar upp till 18 år och 164 av dem är flickor. I snitt är det 110 personer som rider lektion på ridskolan under en vecka.

– Ridskolan startade 2018 och har sedan dess vuxit snabbt i omfattning och elevantal. Nu ser vi dock att antalet ridande minskar. Det är egentligen inte fler avhopp än tidigare men vi märker att de som står i kö för en plats ofta skjuter upp starten för att man har det tufft ekonomiskt, säger Therese Windesjö.

De senaste åren har även kostnaderna för ridskolan ökat dramatiskt.

Spånet som används som strö i boxarna har gått upp med 40 kronor per bal och ridskolan använder cirka 20 per vecka. Hö och hösilage kostar 8,9 procent mer jämfört med förra året. Till det kommer ökade lönekostnader samt dyrare mineraler och kraftfoder. Även hovslagare, veterinär och försäkringsbolag har höjt sina priser. Ewa Szreder är verksamhetsansvarig på ridskolan och uppskattar den totala kostnadsökningen till cirka 1500 kronor per häst - och månad.

Priserna på olika sorters strö har höjts väsentligt de senaste åren. Redan 2022 hade priset på vissa strömedel ökat med över 200 procent, till följd av Ukrainakriget och energikrisen. I år råder det dessutom brist på halm. Foto: Carina Nilsson

– Priserna ökade kraftigt även under 2022 så det är väldigt stora höjningar på kort tid. Det är heller inget vi kan snåla på, vi jobbar med levande djur och vi måste hela tiden tänka på hästarnas välmående i detta. Hästarna måste få det de behöver för att må bra och kunna jobba i ridskolan, säger hon.

En av de tyngsta utgiftsposterna just nu är räntan på de lån som föreningen har för anläggningen.

– Räntan på de lån vi har hos kommunen har gått upp både snabbt och mycket. Vi har fört diskussioner med kommunen om de kan underlätta för oss något vad gäller våra lån och amorteringar men vi har inte fått gehör ännu, säger Therese Windesjö.

En del ridskolor växlar över till lösdrift för hästarna, vilket sparar en del arbete och ger en lägre personalkostnad.

– Det är en jättebra lösning, men här finns för lite mark för att hålla hästarna på lösdrift, säger Therese.

En utgift har föreningen fått ner vilket kommer att spara pengar på sikt.

– Med hjälp av stiftelsen Gripen har vi bytt till ledbelysning i ridhuset, det är vi jätteglada för, och det kommer att göra skillnad, säger Therese Windesjö.

Båstads ridklubb har ett tiotal hästar, men skulle behöva köpa in ett par nya för framtiden och för att inga hästar ska behöva jobba för många lektioner. Foto: Carina Nilsson

Samtidigt som kostnaderna har ökat kraftigt har föreningen också tappat intäkter på tävlingssidan.

– Det började redan under pandemin då det blev restriktioner och vi kunde inte ordna tävlingar på samma sätt som förut. Nu arrangerar vi samma mängd tävlingar som innan pandemin, men eftersom alla hästägare är drabbade av kostnadsökningar så har intresset minskat. Många har helt enkelt inte råd att åka och tävla längre, säger Therese.

Förutom att föreningen för en dialog med kommunen så söker de med ljus och lykta efter medel från fonder och liknande.

– Inför nästa termin måste vi höja avgifterna med 4,6 procent. Det släpar efter mot alla prishöjningar men vi måste också tänka på att många hushåll brottas med sämre ekonomi, säger Therese och fortsätter:

– Vi har jobbat hårt för att hitta nya intäktsvägar som samtidigt gör gott för samhället, bland annat genom vårt projekt för seniorer 65+ som finansieras av Sisu. Vi har också utbildat personal i konceptet Lära med Hästar som vänder sig till skolor och HVB-hem bland annat. Vi vill verkligen sänka trösklarna in i ridsporten och möjliggöra för fler att ta del av hästarnas läkande kraft.