Klik venligst
NATIVE 2024-06-12 KL. 14:00

Senaste nytt om casino utan svensk licens och Spelpaus

Casinon utan svensk licens och Spelpaus har fortsatt att öka i popularitet bland svenska spelare. Dessa spelsajter har vissa fördelar som nätcasinon licensierade i Sverige inte kan matcha, såsom större bonusar, fler spel och möjlighet till anonymt spelande med kryptovalutor som betalningsmetod. Här berättar vi om den senaste händelseutvecklingen på denna del av marknaden, inklusive en viktig rättslig dom som kan få stor inverkan.

Senaste nytt om casino utan svensk licens och Spelpaus

Spelinspektionen och Zimpler fortsätter att strida i rätten

Den 22 maj i år meddelade Förvaltningsrätten i Linköping en dom i målet mellan Zimpler AB och Spelinspektionen. Domslutet innebär att myndighetens beslut om olagligt spel upphävdes. Spelinspektionen hade tidigare hävdat att betalningstjänsten Zimpler riktat sig till Sverige och därmed främjat olagligt spel. Men Förvaltningsrätten höll inte med och upphävde Spelinspektionens beslut. Myndigheten har nu överklagat domen till Kammarrätten i Jönköping, vilket innebär att frågan fortfarande är under rättslig prövning och därmed inte avgjord än.

Bakgrund till tvisten mellan myndigheten och betalningstjänsten

Den pågående konflikten mellan Spelinspektionen och företaget Zimpler har rötter som sträcker sig ända tillbaka till omstöpningen av den svenska spellagen 2019. För att förstå den nuvarande situationen är det därför nödvändigt att granska den historiska bakgrunden och de juridiska tvister som har präglat förhållandet mellan dessa båda parter.

Vår spelmarknad genomgick en betydande omreglering den 1 januari 2019. Syftet med den var att skapa en mer uppstyrd och trygg spelmiljö där alla aktörer som verkar på den svenska marknaden måste ha en licens utfärdad av Spelinspektionen. Detta för att säkerställa att spelverksamheten bedrivs under ansvarsfulla och transparenta former.

Zimpler AB är en betalningsförmedlare som tillhandahåller lösningar för onlinebetalningar. Företaget hamnade i Spelinspektionens blickfång efter att myndigheten fått anonyma tips om att Zimpler erbjudit sina tjänster till casinosidor på nätet som inte innehar den svenska spellicensen, även kallade ”casino utan svensk licens”. Enligt Spelinspektionen möjliggjorde företagets tjänster för dessa spelbolag att rikta sina spel till svenska konsumenter, vilket strider mot spellagen. Spelinspektionen hävdade att Zimpler genom att tillhandahålla betaltjänster med svenskt BankID främjade olagligt spel.

I juli 2023 utfärdade myndigheten ett föreläggande mot Zimpler, där företaget ålades att upphöra med att erbjuda sina betaltjänster till spelbolag utan svensk licens. Föreläggandet åtföljdes av ett vite på 25 miljoner kronor. Detta belopp sattes med hänsyn till Zimplers ekonomiska förhållanden och för att säkerställa att företaget efterlever beslutet.

Zimplers försvar

Zimpler har i sitt försvar argumenterat för att deras tjänster inte specifikt riktar sig till den svenska marknaden och att de endast tillhandahåller standardiserade betalningslösningar som används av kunder inom olika segment, inte bara spelbolag. De har också hävdat att företaget inte haft kännedom om att de spelbolag som använde deras tjänster saknade svensk licens. Vidare har Zimpler framfört att de proaktivt valt att inte visa sin logotyp på spelsajter för att undvika att det uppfattas som att de riktar sig till svenska konsumenter.

Förvaltningsrätten har alltså gått på Zimplers linje enligt det beslut som meddelades den 22 maj 2024. Men trots denna dom valde Spelinspektionen att överklaga beslutet till Kammarrätten. Myndigheten håller fast vid sin ståndpunkt att Zimplers tjänster inom betalningsförmedling gör att spelen riktar sig till svenska spelare och därmed främjar olagligt spel. Myndigheten anser vidare att det är viktigt att domstolspraxis utvecklas för att klargöra hur lagen ska tillämpas i liknande fall.

Om överklagandet misslyckas kan Zimpler tillgängliggöras på nytt

Utfallet av denna juridiska strid kan få stora konsekvenser för den svenska spelmarknaden. Om även Kammarrätten går på Zimplers linje kan detta innebära att fler betalningsförmedlare vågar erbjuda sina tjänster till spelbolag utan svensk licens. Detta kan i sin tur ha en negativ inverkan på den reglerade spelmarknaden och de aktörer som verkar på denna. Men om Spelinspektionen vinner i denna instans kan det leda till skärpta åtgärder mot betalningsförmedlarna och stärka den svenska spelregleringen.

Detta rättsliga avgörande öppnar således potentiellt dörren för Zimpler att återigen erbjudas som betalningsmetod på utländska casinon utan svensk licens. Det förutsätter förstås att Kammarrätten ger Förvaltningsrätten rätt och går på Zimplers linje, inte på Spelinspektionens.

Zimpler har tidigare varit en populär betalningsmetod bland svenska spelare på sådana plattformar innan Spelinspektionen satte stopp för den. Om överklagandet misslyckas kan detta innebära att den återigen blir tillgänglig. En eventuell comeback skulle i så fall underlätta för svenska spelare som vill kunna göra snabba och smidiga transaktioner.

Alldeles oavsett är den pågående konflikten mellan Spelinspektionen och Zimpler ett tydligt exempel på de utmaningar som uppstår när nationella regleringar möter den globala onlinebaserade spelmarknaden. Resultatet av denna juridiska prövning kommer att vara avgörande för framtiden för både de spelbolag och betalningsförmedlare som verkar på den svenska marknaden. Därför är det av stor vikt att vi noga fortsätter att följa utvecklingen och det slutliga domstolsbeslutet i denna fråga.

Översikt över de betalningsmetoder som oftast erbjuds

En översikt över de olika betalningsmetoder som är tillgängliga på casinon utan svensk licens och Spelpaus visar att alla alternativen har sina respektive fördelar och nackdelar:

Färsk statistik visar på ett uppsving för casinon utan licens i Sverige

Enligt den senaste statistiken spelar cirka 8 % av alla svenska spelare på casinon utan svensk licens och Spelpaus. Av dessa gör 6 % detta avsiktligt och 2 % oavsiktligt. Marknaden för dessa casinon har återhämtat sig efter pandemin och visar på en stark tillväxt under 2024. Det finns många nya aktörer som har dykt upp under den senaste tiden, och konkurrensen om spelarna är hård.

Viktigt att vara medveten om riskerna och att spela ansvarsfullt

Det finns uppenbara risker med att spela på casinon utan svensk licens och Spelpaus:

- Ingen svensk licens. Det största problemet med dessa spelsajter är just att de inte har någon svensk licens. Det betyder att spelarna inte har samma skydd som på nätcasinon som är licensierade i Sverige.

- Risken för bedrägerier. Det finns en överhängande risk att nätcasinona utan licens i Sverige inte är seriösa och kan försöka lura sina spelare på ett bedrägligt sätt.

- Svårigheter att få ut vinster. I vissa fall kan det vara svårt att få ut vinster från casinon utan svensk licens. Detta beror bland annat på att många banker inte vill eller får hantera transaktioner till och från dessa casinon.

- Avsaknad av Spelpaus. På alla casinon utan licens i Sverige saknas dessutom en koppling till Spelpaus. Det betyder att de 111 393 spelare som i dagsläget är avstängda via denna tjänst har möjlighet att spela på dessa spelsajter, vilket inte främjar ett ansvarsfullt spelande. Särskilt skadligt är detta för de spelare som antingen redan har ett utvecklat spelmissbruk eller ligger i farozonen för att utveckla ett sådant.

Skulle du ändå välja att spela på ett nätcasino som inte är licensierat av Spelinspektionen är det viktigt att du gör detta på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Kom ihåg att spel ska vara roligt. Om det inte längre är underhållande och lättsamt är det dags att ta en paus från spelandet. Då kan det vara bättre att komma ut i den friska luften och till exempel besöka Hallandsåsen under din spelpaus.