Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-04-22 KL. 21:08

Bevattningsförbud råder på Bjärehalvön

Bevattningsförbud råder på Bjärehalvön

Bevattningsförbudet i Båstads kommun ska bara användas när det verkligen behövs, inte året runt som tidigare. Det är NSVA som beslutar om när förbudet ska gälla. Målet med förändringarna är att bevattningsförbudet ska tas mer på allvar. Just nu råder bevattningsförbud i Båstad.

Båstads kommun har begränsade vattentillgångar och de senaste åren har Bjärehalvön haft problem med vattenförsörjningen vid flera tillfällen. Trots detta är Båstad den ägarkommun i NSVA som gör av med mest vatten per invånare. Förbrukningen ligger i genomsnitt på cirka 300 liter per person och dygn. Enligt branschorganisationen Svenskt vatten förbrukar vi i Sverige i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.

För att få vattnet att räcka till alla har Båstads kommun tidigare haft bevattningsförbud året runt. Ett bevattningsförbud innebär att man bara får vattna med kanna eller vattenslang i handen och inte ha vattenspridare kopplade till det kommunala dricksvattennätet. Nu har kommunstyrelsen beslutat att bevattningsförbudet bara ska användas vid behov och att det är NSVA som ska bestämma när det krävs ett sådant.
– Sparar vi inte på vattnet vid ett bevattningsförbud kan en del i kommunen, särskilt de som bor högt upp, få problem med dåligt tryck eller i värsta fall inget vatten alls, säger Jonas Håkansson, chef för avdelning Dricksvatten på NSVA.

Båstads kommun använder grundvatten för sin dricksvattenproduktion, men grundvattenmagasinen är begränsade vilket innebär att det är svårt att få vattnet att räcka till när det är hög förbrukning. Detta gäller särskilt under sommarhalvåret när mer vatten används. Vid en hög vattenförbrukning på våren och början på sommaren klarar inte grundvattennivån att återhämta sig även om det blir en regnig sommar.