BJÄRE 2023-03-02 KL. 06:20

Bjärebor duktiga på anamma grön teknik

Av Peter Jakobsson

Det gröna avdraget kan idag användas för installation av solceller, batterier och laddpunkter för elbilar. Under 2022 landade investeringar per invånare i Båstads kommun på plats 7 i topplistan med alla Sveriges kommuner.

Bjärebor duktiga på anamma grön teknik
Det gröna avdraget kan nyttjas av privatpersoner som äger sin bostad och kan användas för installation av solceller, energilager (batterier) samt laddningspunkter till elfordon (laddboxar). Foto: Bildbyrån

Sedan det gröna avdraget infördes den 1 januari 2021 har privatpersoner i Sverige investerat över 14 miljarder kronor i grön teknik (solceller, batterier och laddstolpar), enligt organisationen Svensk Solenergi.

Av dessa har småhusägarna stått för cirka 10 miljarder tack vare det gröna avdraget.
– Vi ser tydligt att det gröna avdraget gör stor samhällsnytta men det kan fortfarande förbättras. Vi vill till exempel att man också bör kunna få grönt avdrag för solfångare som ger varmvatten och för batteri även om man inte planerar att skaffa solceller. Med batteri kan du till exempel sälja stödtjänster till Svenska Kraftnät och därmed avlasta elnätet, vilket vi alla borde sträva efter, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Störst investeringar har gjorts i solceller där marknaden fullkomligt exploderat. Siffrorna för 2022 hamnade på 6,6 miljarder kronor vilket är mer än en fördubbling jämfört med föregående år.

Svensk Solenergi har undersökt vilka som sökt det gröna avdraget både på läns- och kommunnivå och konstaterar i sin sammanställning att Skåne ligger på nionde plats medan grannen Halland toppar listan.

På kommunnivå hamnar Båstad i top-10-skitet. Båstad hamnar på plats 7 i listan följt av Vellinge och Kävlinge på plats 8 och 9. Grannen Laholm hamnar på plats 10 över kommuner där invånare investerar och omställningen till grön teknik går snabbt.

Fakta: Vad är grönt avdrag?
Skattereduktionen för installation av grön teknik, det gröna avdraget, har funnits sedan årsskiftet 2020/2021 och liknar rotavdraget. Skillnaden är att du kan använda grönt avdrag för grön teknik och därmed nyttja det vanliga rotavdraget till annat.

Det gröna avdraget kan nyttjas av privatpersoner som äger sin bostad och kan användas för installation av solceller, energilager (batterier) samt laddningspunkter till elfordon (laddboxar).

För solceller är avdraget 15 procent av kostnaden för arbete och material. För batterier och laddboxar är avdraget 50 procent. Avdraget är begränsat till max 50 000 kronor per person och år.