Klik venligst
BJÄRE 2024-03-18 KL. 15:36

Långtidsarbetslösheten fortfarande låg i Båstads kommun

Av Peter Jakobsson

Långtidsarbetslösheten fortfarande låg i Båstads kommun
Fortfarande låg långtidsarbetstlöshet i Båstads kommun. Foto: Bjäre NU

Enligt Arbetsförmedlingens statistik så är andelen långtidsarbetslösa, utan arbete i minst 12 månader, fortfarande på en låg nivå i Båstads kommun jämfört med både Skåne och Sverige som helhet. I Båstads kommun låg långtidsarbetslösheten i februari på 1,7 procent vilket är i linje med hur det såg ut samma månad för ett år sedan. 0,9 procent har varit arbetslösa i mer än två år. Det är en liten ökning jämfört med förra året.

Långtidsarbetslösa i Båstads kommun. Källa: Arbetsförmedlingen. Grafik: Newsworthy

I Skåne är det bara Lomma och Vellinge som har lägre långtidsarbetslöshet. Alla andra kommuner har högre. Perstorp har flest (6,2%) följt av Malmö (5,2%). I Skåne som helhet hade 25 683 personer (3,7 procent) varit arbetslösa i minst ett år i februari. Det är 333 personer fler än månaden innan.

Det är stor skillnad på andelen långtidsarbetslösa om man delar upp på födelseland. Bland Sverigefödda är det 1,2 procent, medan den är tre gånger så hög (4,0 procent) bland de som är födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Långtidsarbetslösa uppdelat på födelseland i Båstads kommun. Källa: Arbetsförmedlingen. Grafik: Newsworthy