Klik venligst
BJÄRE 2022-12-05 KL. 06:00

Ny förening ska stötta anhöriga till dementa

Av Carina Nilsson

Sex kvinnor har startat en lokal demensförening på Bjäre tillsammans med Laila Eriksson från Demensförbundets riksorganisation.
Den nya föreningen ska heta Bjäre demensförening och vara en lokalavdelning under Demensförbundet.

-- Jag tror att vi fyller en lucka för både de som drabbas av demens och de anhöriga, säger Martina Beckman.

Ny förening ska stötta anhöriga till dementa
Interimstyrelsen i den nybildade föreningen består av Elisabeth Swanstein, Laila Eriksson (Demensförbundet), Annelie Carlsson, Martina Beckman, Ulrika Axelsson och Lena Paulsson. (Lena Bosson saknas på bild)

Martina Beckman är intitiativtagare till den nya föreningen. Hon tror att det finns ett stort behov av en stödförening både för dem som har drabbats av olika demenssjukdomar och för alla anhöriga.
– Min egen mamma blev sjuk i Alzheimers 2019 och jag blev som många beskriver det mamma till min egen mamma. När min pappa dog blev det jag och min familj som fick ta ansvar för mamma och se till att hon fick den hjälp hon behövde, säger hon.

Martina beskriver den tiden som jättetuff på många sätt.
– Det allra svåraste var att förlika sig med att min mamma blev så sjuk och min största rädsla var att hon inte skulle känna igen mig, säger hon och fortsätter:
– Samtidigt med allt detta så behöver man också se till att ens anhörig får den hjälp personen behöver från sjukvården och kommunen bland annat. Man vet inte alltid vart man ska vända sig eller hur man ska gå tillväga och då känner man sig ofta väldigt ensam, säger Martina.


Martina Beckman blir ordförande i nystartade Bjäre demensförening får goda råd av Laila Eriksson från Demensförbundet som ska hjälpa dem att få igång lokalavdelningen. Foto: Carina Nilsson


Hon får medhåll av de fem andra kvinnorna som tillsammans med Martina kommer att bilda en interimstyrelse i den nya föreningen: Annelie Carlsson, Ulrika Axelsson, Lena Paulsson, Elisabeth Swanstein och Lena Bosson.
– Man känner sig ofta väldigt ensam. Den person som får en demensdiagnos, kanske en förälder eller en partner, förändras väldigt mycket på grund av sjukdomen. Man kanske hittar på tokigheter eller blir helt personlighetsförändrad. Dessutom kan det blir så att vänner och bekanta drar sig undan för att man inte riktigt vet hur man ska hantera situationen, säger Elisabeth Swanstein.

Alla sex kvinnorna som går in i styrelsen tror att en lokal demensförening kommer att fylla ett stort tomrum.
– Man behöver få prata med andra som är i samma situation och har liknande erfarenheter, det är jätteviktigt. I Båstad finns det många äldre och även de som bor i grannkommunerna är välkomna. Den närmsta demensföreningen finns i Halmstad nu, säger Martina.

Interimstyrelsen hoppas också kunna jobba mycket med att informera om demenssjukdomar och vill gärna samarbeta med vården och vårdpersonal.
– Idag bor min mamma på Almgården i Grevie och hon har det fantastiskt bra där. De som jobbar där är så kärleksfulla och tar så väl hand om henne, så vill jag att alla äldre ska kunna ha det. Vetskapen om att hon har det bra ger också mig sinnesro, säger Martina.

Laila Eriksson från Demensförbundets riksorganisation besökte nyligen Båstad för att hjälpa till med bildandet av föreningen. Demensförbundet är Sveriges största förbund som stödjer personer med kognitiv svikt och/eller demens samt de anhöriga. Laila tycker det är bra att det startas nya lokalavdelningar eftersom behovet av kunskap och stöd kring demenssjukdomar är stort.
– Vårt mål är att ge stöd både till de som är sjuka och de anhöriga, men också till vårdpersonal. Vi blir allt äldre och därmed blir det fler som kan drabbas av demens. Samtidigt behöver vi se till att människor får kvalitet hela livet. Jag tror att den här lokalföreningen verkligen behövs och kommer att göra stor nytta, säger hon.