Klik venligst
BJÄRE 2022-10-19 KL. 08:00

Våtmark blir vinnande koncept för miljö och natur

Av Carina Nilsson

Ett helt nytt våtmarksområde i Sinarpsdalen har precis färdigställts.

Med en slingrande bäckfåra och nyanlagda dammar ska området förhindra stora översvämningar i Båstads samhälle och gynna den biologiska mångfalden.

Samtidigt blir det ett värdefullt område för friluftslivet.

Våtmark blir  vinnande koncept för miljö och natur
Sinarpsdalen från ovan - efter att man tillskapat många småvatten i området och en slingrande bäckfåra. Foto: Jens Morin, Naturcentrum AB

När kommunen och privata markägare ansökte om bidrag för lokala naturvårdssatsningar, så kallat Lona-bidrag, för att göra en förstudie över en våtmark i Sinarpsdalen visade det sig att det blev pengar över.

– För de pengarna ville vi skapa några småvatten i området. Vi fick de privata markägarna med oss, och det är vi väldigt tacksamma för. Det var också tack vare Sinarpsdalens intresseförening som det här har blivit verklighet, säger kommunens projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström.

I slutet av sommaren började de gräva för att återskapa området som det kan ha sett ut innan man täckdikade. Bäcken har fått en slingrande fåra och man har anlagt flera dammar av olika storlek.

– Området är också planlagt så att det skapas svämzoner, alltså områden där vattnet kan svämma över om det regnar mycket. Så vattenståndet kommer att variera mycket i hela området, säger Johan Mårtensson som är naturvårdsförvaltare på Båstads kommun.


Ingemar Lundström, Johan Mårtensson och Linda Svensson från Båstads kommun hoppas att många kommer att besöka våtmarksområdet. Foto: Carina Nilsson


Eftersom bäcken genom Sinarpsdalen mynnar i Örebäcken och står för en tredjedel av tillflödet i Örebäcken så är förhoppningen att våtmarken ska minska risken för översvämningar, liknande den som inträffade den 18 augusti.

– Dammarna och svämzonerna ska kunna buffra en hel del vatten så att vi bromsar upp flödet. Det kommer också att minska övergödning och näringsläckage till Laholmsbukten, säger Ingemar Lundström.

Hela våtmarksområdet omfattar ungefär fyra hektar mark. Redan till nästa sommar tror Johan Mårtensson att flera nya djur och växter kommer att hitta dit.

– Det kommer nog att gå ganska fort, de arter som trivs i vattenmiljöer kommer att hitta dit framför allt groddjur, vissa insekter och fåglar.

Med våtmarken kommer också Sinarpsdalen att bli en ännu bättre miljö för rekreation och naturupplevelser.

– Vi ska lägga om vandringsleden lite grand och utöka skogsträdgården. Området kommer att bli en knutpunkt för Skåneleden och det ansluter också till banvallen. Vi tror att det kommer att bli en jättefin plats för naturupplevelser, säger Johan Mårtensson.

Kommunen planerar också för att sätta upp ett fågeltorn vid den damm som ligger närmast parkeringen.


En del av vandringsstigarna i området kommer att förses med spångar, då vattenståndet kommer att variera. Foto: Carina Nilsson


– Det ligger redan lite högt upp och det har en bra tillgänglighet intill vägen och parkeringen. Hela området har en väldigt bra tillgänglighet med busshållplats strax intill och cykelavstånd från samhället, säger Linda Svensson som studerar till arbetsledare för hållbara grönytor.

Hela projektet har kostat ungefär en miljon kronor, varav åttio procent kommer från Lona-bidrag. Resten har kommunen bekostat.

– Vi är väldigt nöjda och hoppas att det ska spara både miljön och Laholmsbukten samtidigt som vi får en fin plats för rekreation, säger Ingemar Lundström.