Klik venligst
BOSTAD 2022-08-24 KL. 21:23

Stor ökning av solceller i Båstad

Av Joakim Ormsmarck

Antal solcellsanläggningar i Båstad har mångdubblats de senaste åren. 2017 fanns det 48 nätanslutna solcellsanläggningar i kommunen, och bara några år senare, 2021, har totalt 304 anläggningar registrerats. Det är en något större ökning än i landet i stort och visar en stor uppgång av solenergi på Bjärehalvön.

Stor ökning av solceller i Båstad

För Båstad är tillväxten högre än Sverigesnittet. Över de senaste fem åren har antalet solcellsanläggningar växt med dryga 530 procent i Båstad och 504 procent i landet som helhet. Att tillväxten av solcellsanläggningar minskar över tid är naturligt eftersom fler och fler solceller redan finns installerade.

I statistiken över solcellsanläggningar i Båstad kan man skilja på anläggningar med en effektstorlek upp till max 20 kW, och de som har större effekt än så. Genomsnittsproduktionen hos den lilla anläggningen som sitter på taket hos en privatperson eller ett mindre företag är ungefär 10 kW och kräver en ca 60 m2 stor takyta.
Solcellsanläggningar med lägre effektstorlek

Ökningen av antalet solcellsanläggningar med effekt på mindre än 20kW har under de fem åren mellan 2017 och 2021 landat på 520 procent. Då dessa kräver dryga 130 m2 till yta är det få privatvillor som har så pass stora tak utan anläggs som oftast på byggnader som ladugårdar, industrier eller i regelrätta solenergiparker.

2017 – 45 st
2018 – 76 st
2019 – 123 st
2020 – 196 st
2021 – 279 st

Solcellsanläggningar med högre effektstorlek

Den största ökningen av antalet solcellsanläggningar hittar vi här. Det vill säga bland de större anläggningarna som genererar effektstorlekar på mer än 20kW. Under samma period nämnd ovan (mellan 2017 och 2021) har dessa ökat med 730 procent. Dessutom finns det planer på fler stora anläggningar i kommunen.

2017 – 3 st
2018 – 7 st
2019 – 13 st
2020 – 15 st
2021 – 25 st

Förutsättningarna för solenergi och -celler i Båstad
I Sverige får vi i genomsnitt drygt 1000 kWh solenergi per kvadratmeter och år. Under 2020 var solinstrålningen 866 kWh i Kiruna medan Hoburgen på Gotland toppade ligan med 1199 kWh. SMHI:s statistik över solinstrålning täcker inte Båstad. Men förutsättningarna för solenergi är dock goda i södra Sverige.

Båstads ekonomi och kommun gynnar solenergi
Två andra faktorer som påverkar valet att installera solcellsanläggningar är de ekonomiska förutsättningarna och kommunens inställning till solenergi. I Båstad är medellönen drygt 400 kr under Sveriges medel på 29 492 kr, men samtidigt är skatten 0,83 % lägre. Båstad har därtill också den tionde högsta andelen företagare i landet.

Det kanske kan hjälpa till att förklara varför just större solcellsanläggningar ökar mest. Båstads kommun uppmuntrar till en uppbyggnad av solenergi och i många fall är solcellsanläggningarna bygglovsbefriade där kommunen har en ambition att öka andelen fossilfria energislag.

Vidare läsning om solenergi och solceller
För den som är intresserad av vidare läsning kring solenergi och solceller finns det idag flera olika webbplatser som tillhandahåller information till såväl företagare som privatpersoner. Dessa är bland annat:

1. Energimyndigheten – här finns information om det aktuella energiläget i Sverige och omvärlden. På Energimyndigheten diskuteras även hållbara energialternativ och användbar statistik.

2. Skatteverket – Hos Skatteverket finns information om vilka skatteregler för förnybar elproduktion som solceller har och hur reglerna skiljer sig mellan olika aktörer som till exempel privatpersoner och företagare.

3. Hemsol.se – genom att klicka här går det snabbt att räkna ut vilken solcellsanläggning som passar bäst för de privatpersoner som är intresserad att installera solceller hemma. Därtill går det även att se hur mycket el solcellerna skulle kunna producera och jämföra offerter från olika solcellsinstallatörer för att hitta det bästa erbjudandet.