Klik venligst
BJÄRE 2022-06-18 KL. 06:00

Bjäre kan få solcellspark

Av Carina Nilsson

Företaget Eolus har sökt tillstånd hos länsstyrelsen för att sätta upp en solcellspark på drygt 2 hektar mitt på Bjäre. Marken är idag betesmark och vallodling. Bolaget hoppas att det kan förbli betesmark även med en solcellspark på marken.

Bjäre kan få solcellspark
Cirka två hektar mark mitt på Bjäre kan bli en solcellspark. Bolaget Eolus vill kombinera marknyttan med betande får på anläggningen. Foto: Privat

Företaget Eolus har jobbat med vindkraft i 30 år men satsar nu även på solcellsanläggningar berättar Andreas Möser som är affärsutvecklare på bolaget som har sitt säte i Hässleholm.

— Vi vill utveckla oss inom förnybar energi och sedan 2021 satsar vi även på solcellsanläggningar och vindkraft till havs. De fossila bränslena har ingen framtid som vi ser det samtidigt som behovet av el och energi ökar, säger han.

Den tilltänkta anläggningen på Bjäre omfattar 2,1 hektar, uppdelat på två områden. Marken ligger i närheten av Mäsinge och ska arrenderas ut på 50 år av markägaren. Den beräknade energiproduktionen skulle bli cirka 1500 MWh per år vilket motsvarar årsförbrukningen av el för 300 villahushåll.

Bolaget har ansökt om godkännande av anläggningen hos länsstyrelsen som ett första steg.


Andreas Möser är affärsutvecklare på Eolus, som har sitt säte i Hässleholm. Foto: Daniel Larsson


— Får vi länsstyrelsens godkännande behöver vi sedan söka bygglov för en transformatorstation. Bjäre Kraft har medelat att de har möjlighet att ansluta anläggningen till elnätet, säger Andreas Möser.

När all pappersexercis är klar kan själva anläggningen byggas på några månader.

— Det borde ta max ett halvår att uppföra själva anläggningen. Man sätter ner stolpar som ska bära solcellerna, och vi behöver gräva ner ledningar i marken. Men allt går att återställa på ett enkelt sätt så att området kan bli betesmark eller odlingsmark igen om man så vill, säger Andreas Möser.

Bolagets förhoppning är dock att marken kan vara en kombinerad betesmark och plats för solceller.

— Vi tror att det skulle gå fint att låta solcellsparken betas av mindre djur som får. Lite större djur som kor går inte lika bra. De brukar gilla att klia sig och det tror jag inte skulle vara så bra för själva anläggningen. Men det behöver såklart också finnas någon som vill ha sina djur på bete här och att man är överens med arrendatorn för att man ska kunna kombinera marknyttan, säger Andreas Möser.

Att få tillstånd är dock inte självklart. En större solcellspark utanför Helsingborg fick nyligen avslag på sin ansökan. I Halland kunde en annan anläggning av större format inte byggas på grund av bristande kapacitet i elnätet.

— Vi har framför allt tittat på tre saker innan vi valde den här platsen. Den första är förstås att solinstrålningen är hög och att platsen inte är skuggig. Den andra är att jordbruksmarken helst ska vara av lägre kvalitet, då vi vill undvika att bygga på de bästa jordarna. Den tredje saken som vi också har kollat är att det finns kapacitet i elnätet. Den här platsen uppfyller alla tre kraven, så vi hoppas att det ska öka våra chanser att få tillstånd, säger Andreas Möser.

Även om parken inte är så stor så har bolaget räknat med lönsamhet i sina kalkyler.

— Alla seriösa solpanelstillverkare lämnar garantier för en viss livslängd, till exempel 35 år. Teknikutvecklingen går hela tiden framåt och de blir mer och mer effektiva. Vi har inte heller bara räknat med fortsatt höga elpriser utan vi gör en långsiktig prognos för ekonomin som vi är trygga med. Men vi ser ett ökande behov av energi och de fossila bränslena är inte längre en väg att gå, säger Andreas Möser.

De nackdelar som har funnits med vindkraften såsom buller, roterande skuggor med mera ser han inte med solcellsanläggningarna.

— Vi tror att solkraften lättare kan få en acceptans. Anläggningarna syns inte på höjden och störs man av den första panelraden går det att dölja den med en häck. Vi har kollat bländningsrisken, bland annat i närheten av flygplatser, men inte hittat någon sådan. Hittills har vi inte hittat några stora nackdelar med solkraften, säger Andreas Möser.

Han möter också ett stort intresse från markägare som är villiga att arrendera ut till bolaget.

— Vi har ett attraktivt erbjudande till markägare om förutsättningarna är rätt med bland annat elnätet. Men det är också många som vill bidra till energiomställningen. Jag tror att vi behöver alla byggstenar vi kan få för att lösa energikrisen.