Klik venligst
GREVIE 2023-02-01 KL. 11:23

Centern önskar bättre trafiksäkerhet i Grevie

Av Peter Jakobsson

I en motion har Centerpartiet framfört önskemål om att Båstads kommun ska se över trafiksituationen i Grevie. På Stålhögavägen som går rätt genom Grevie är det mycket trafik och även mycket tung trafik. Att korsa vägen känns farligt, speciellt i mörker.

Centern önskar bättre trafiksäkerhet i Grevie
I en motion efterfrågar Centerpartiet i Båstad förbättrad säkerhet vid korsning av Stålhögavägen. Foto: Google.

De flesta bostäderna ligger på ena sidan 105:an och affärerna på andra sidan. Att korsa vägen känns farligt förklarar Anton Karlsson i Centerpartiet som skrivit motionen som kommunfullmäktige beslutade att skicka till förvaltningen för utredning.
– Jag bor i Grevie och har egen erfarenhet av att det ibland är läskigt att gå över vägen, speciellt med barnvagn. Många kör i minst 60 på vägen upplever jag det som, förklarar Anton Karlsson som är ersättare i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Båstad.

I motionen pekar de på att det är framför allt i mörker som det är dålig sikt.
– I Båstad finns övergångsställen där det är blinkande lampor när folk går över, det hade varit en bra sak att ha även vid övergångsställena vid Timmervägen och Järnvägsgatan, säger Anton.

Grevie växer nu när Båstadhem bygger nytt på gamla skoltomten. Dessutom påtalar de i motionen att den översiktsplan som kommunen antog i maj 2020 tillåter än mer byggnation. Detta kommer leda till ökad befolkning, vilket i sin tur leder till en ökning av fotgängare och cyklister som måste korsa Stålhögavägen.
– Jag ser nu fram mot att se vad experterna på kommunen kommer fram till att det finns för eventuella lösningar som skulle kunna bidraga till en bättre säkerhet, säger Anton.

Nu är det fortfarande vintertid på Bjäre men både kvällar och mornar blir allt ljusare. Problemet som är störst vid mörker hoppas Centern kan få någon lösning snart.
– Problemet finns ju här och nu och på sommaren syns man bättre. Det bästa vore om något kunde vara på plats till nästa vinter, säger Anton.

I motionen sammanfattar Centerpartiet sin önskan till att det ska utredas om möjligheten att begränsa hastigheten genom Grevie tätort genom utbyggnad av trafikhinder samt att utreda alternativ för utökad belysning vid övergångar för fotgängare och cyklister över Stålhögavägen. Hur lång tid förvaltningen behöver för att utreda frågan återstår att se.