Klik venligst
GREVIE 2023-02-24 KL. 06:00

Grevie kan bli plats för stora batterilager

Av Carina Nilsson

Flera privata företag vill uppföra batterilager i Båstads kommun för att kunna stabilisera elnätet när allt mer energi kommer från sol- och vindkraft. Företaget Helios Energy AB har fått ett optionsavtal på att arrendera mark i Grevie och kommunen för även diskussioner med företaget Ingrid Capacity som vill etablera sig i samma område.

Grevie kan bli plats för stora batterilager
Flera privata företag vill etablera batterilager i Båstads kommun för att jämna ut belastningstopparna på elnätet. När mer energi kommer från sol- och vindkraft blir tillgången på el mer ojämn. Foto: Bildbyrån

– Vi har fått förfrågningar från flera olika privata företag men vi har kommit längst i diskussionerna med Helios Energy. De har nu fått förtur på att arrendera mark i Grevie för att kunna uppföra ett batterilager där genom ett optionsavtal. Platsen är kommunal mark som ligger vid en nätstation öster om Lindabs verksamhetsområde, säger kommunens teknik- och servicechef Jan Bernhardsson.

Även företaget Ingrid Capacity har långt gångna diskussioner med kommunen om att etablera sig i samma område för att kunna uppföra ett batterilager. Syftet med att installera batterilager är att stabilisera elnätet, men också att underlätta övergången från fossil till förnybar energi.
– Företagen vill köpa in el när det är god tillgång för att sedan sälja när tillgången minskar för att på det sättet stabilisera elnätet, särskilt när allt mer energi kommer från sol- och vindkraft där tillgången på energi varierar. Från kommunens sida ser vi att det finns en samhällsnytta med etableringarna, säger Jan Bernhardsson.

Ingrid Capacity håller på att etablera liknande anläggningar på ett tjugotal platser runtom i Sverige bland annat i Karlshamn och Vimmerby.

I Karlshamn vill man etablera Sveriges största batterilager på 70 megawatt, en effekt som kan jämföras med vad en medelstor stad på 100 000 invånare förbrukar när den har sitt största effektbehov, skriver bolaget på sin hemsida.

Optionsavtalet för Helios energy gäller i ett år och under den tiden har bolaget möjlighet att söka de tillstånd som krävs.
– De behöver bland annat en bygglovsansökan där flera olika aspekter prövas, som miljöaspekten. Tanken är att optionsavtalet ska övergå i ett arrendeavtal på 25 år under förutsättning att de får alla tillstånd och liknande, säger Jan Bernhardsson.

FAKTA
Energilagring ska ge billigare el och underlätta omställningen från fossil till grön energi genom att man i jättelika batterilager jämnar ut toppar och dalar i elproduktionen från sol- och vindkraft.
De som förespråkar tekniken menar att det kan vara en lösning som gynnar klimatet och som kan få ner de höga elpriserna. Elbilstillverkaren Tesla håller på att installera ett jättelikt batterilager i Australien och i USA finns över 4GW installerad batterikapacitet.
Källa: Svenska Dagbladet