Klik venligst
NÄRINGSLIV 2021-09-12 KL. 11:00

Hotell Riviera bygger ut

Av Peter Jakobsson

Det är nu sex år sedan nya hotellet Riviera Strand öppnade. Tiden har utvisat vad gästerna förväntar sig och hur de nyttjar hotellets resurser. Nu är bygglovet klart för en utbyggnad som ger större matsal och nytt sportland.
Platser i matsalen har visats sig vara en svag länk i kedjan av resurser som hotellet erbjuder gästerna.

Hotell Riviera bygger ut

– Vi har väldigt många bäddar på hotellet i jämförelse med antalet platser i matsalen. Med den målgruppen som vi har, med mycket familjer på lov och helger blir det snabbt fullt i matsalen. Detta är ett bekymmer för oss. Vi har fått tacka nej till att vissa inte kan få boka paket där det ingår mat för det blir för fullt, förklarar Marcus Bengtsson Vd på Hotell Riviera Strand.

Riviera Strand är ett speciellt hotell med många stora sviter med flera bäddar och egna kök.
– När hotellet öppnade visste vi inte exakt hur det skulle utveckla sig med gästernas önskemål och förväntan. Det gäller att vara lyhörd. På de sex åren vi varit igång har vi utvecklat oss mycket. Det har byggts fler konferenslokaler, vi har byggt sportland i garaget och en hel del annat.

Matsalen som idag har runt 250 platser kommer med utbyggnaden få ytterligare cirka 100 platser beroende på möblering.
– Den nya delen kommer att kunna skärmas av mot resterande matsal och utnyttjas för slutna sällskap, bröllop, konferenser och annat. Vi har inte kunnat erbjuda detta tidigare ftersom vi då skulle fått stänga hela matsalen för alla andra gäster på hotellet.

I garaget under hotellet byggdes längst in en brandsäker cell där det under lågsäsong huserade ett sportland vilket har varit väldigt populärt bland barnen.
– Tyvärr kunde vi inte ha det under högsäsong för då behövde vi parkeringarna.

Nu kommer det att byggas ett nytt permanent sportland i bottenplan av tillbyggnaden.
– Bättre sportland och fler parkeringsplatser permanent är bra för hotellet.


Bygglovsritningar nya tillbyggnaden.

Till beslutet om byggnadslov skrevs in en notis från kommunen att tjänstemännen skulle
föra dialog med hotellverksamheten och väg-föreningen angående parkeringsproblematiken i området.
– Det är många fler än de som bor på hotellet som besöker området. Många kommer för att bada och promenera. Visst är det ett bekymmer med parkering på sommaren men våra gäster har vi ganska bra plats till. Sen är det ju så att denna tillbyggnad inte kommer göra att vi har fler boende på hotellet så det bör inte göra parkeringsproblematiken större.

Bygget ska nu projekteras i samråd med ägare och förhoppningen är enligt Marcus att det ska vara klart senast till midsommar 2022.
– Vår förhoppning är att hotellet ska kunna vara öppet under hela byggtiden utan större störningar. Sammantaget är vi väldigt glada att vi får bygga ut och att ägarna tror på oss.


Marcus Bengtsson, vd Hotell Riviera Strand, på den terrass som idag finns där utbyggnaden ska göras.