Klik venligst
VÄSTRA KARUP 2023-11-14 KL. 14:34

Nu är det definitivt slut med Måltidsklubben på Bjäre Skola

Av Peter Jakobsson

På kommunfullmäktige i november beslutade politikerna i Båstad slutligen att upphöra med servering av luncher till pensionärer inom projektet Måltidsklubben på Bjäre skola. Detta efter en utvärdering som genomförts där lämpligheten att bedriva verksamheten inte var tillfredställande.

Nu är det definitivt slut med Måltidsklubben på Bjäre Skola
Måltidsklubben där pensionärer kunde äta på Bjäre Skola kommer att upphöra efter beslut på kommunfullmäktige i Båstad. Foto: Bjäre NU/Arkiv

Flera politiker belyste och betonade vikten av att det inte kan vara så att allmänhet ska släppas in på skolan utan kontroll. Oavsett om dessa är mestadels snälla pensionärer så kan så inte garanteras. Skolan är skyldig att ha en säker miljö för barnen och det är ingen allmän plats.

– På arbetsplatser brukar man få anmäla sig som besökare och skriva in sig och kanske få gula västar. Skolan är barnens arbetsplats och ansvaret för de som vistas där är rektorn. Det är inte säkert att de äldre skapar otrygghet men det handlar om att skolan ska vara tillgänglig för de som verkligen ska vara där, kommenterade Mats Lunderg (L).

– Det är barnens miljö på skolan och ingen offentlig plats. Vi har i utbildningsnämnden jobbat mycket med trygghet och säkerhet på våra skolor och detta är verkligen ett beslut som går i linje med det. Förslaget att avveckla på Bjäre Skola anser jag därför är bra, förklarade Linda Ivarsson (M).

Endast Bjärepartiet var emot att avsluta serveringen på Bjäre Skola.

– Flera från vårt parti har varit i kontakt med skolan och det är få som äter där och vi har svårt att förstå att några få pensionärer som äter på skolan skulle skapa en oro kring elevernas trygghet, kommenterade Bo Wendt (BP).

Bjärepartiet blev nedröstade av den stora majoriteten som ville avsluta måltidsverksamheten för äldre på Bjäre Skola. Servering till Måltidsklubben kommer fortsätta på Akademi Båstad.

I en annan punkt på kommunfullmäktiges sammanträde beslutades att tjänstemännen på kommunen får i uppdrag att se över om det finns andra lämpliga platser där måltidsverksamheten för äldre kan vara möjlig. Detta ställde sig alla politiker bakom.