Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BÅSTAD 2021-11-11 KL. 13:00

Hängbron över Örebäcken är snart klar att använda

Av Peter Jakobsson

Sex meter över bäcken hänger den 28 meter långa hängbron som snart är klar för allmänheten att nyttja. Den är ett led i att utveckla vandringslederna och rekreationsområdet kring Öresjön.

Hängbron över Örebäcken är snart klar att använda
6 meter över bäcken hänger den 28 meter långa bron.

För att öka upp tillgängligheten runt Öresjön anläggs nu en hängbro vid Örebäckens inlopp till sjön samt mindre åtgärder för att erhålla en promenadstig. Bron bidrar också till att det skapas en genväg för de som bor i området nordväst sjön och vill gå söderut mot bussförbindelser och handel.
– Det är ett LONA-projekt som en fortsättning på projektet med den blå kustslingan som går i Båstad, Hemmeslöv och Skummeslöv. Vi ville sen även få till ett bättre rekreationsområde runt i området kring Öresjön, sökte pengar till det och det godkändes av Naturvårdsverket, förklarar Johan Mårtensson som är skogsvårdare på Båstads kommun.

Bron anläggs genom att två betongfundament gjuts ner på respektive sida av bäcken. Därefter spändes hängbron upp med förankring i betongfundament.
– Fundamenten är upp till 1,8 meter djupa så det är mycket betong i dem vilket garanterar att det blir stadigt och säkert. Allt är noga beräknat med marginaler, berättar Johan.

Bron hänger cirka sex meter över bäcken, är 28 meter lång och en meter bred.
– Att den inte är bredare beror på att tanken är att man inte ska mötas på bron utan folk går åt ett håll i taget. Så kan man hålla i sig på båda sidor också.

Bron är dimensionerad för att klara två tons belastning vilket är ungefär 20 personer. Den vajar och gungar när man går på den.
– Den kan absolut inte vrida runt sig eller tippa. Men svajar och gungar gör det, konstaterar Johan.


Johan Mårtensson från Båstads kommun följer bygget och ser till att det blir rätt.


Bron kommer inte vinterunderhållas genom att saltas eller grusas.
– Skulle det bli mycket snö tar vi väl bort det men salt skulle förstöra konstruktionen. Man får gå försiktigt och anpassa sig till omständigheterna.

Bygget har gått ganska fort.
– Gjutningen av fundamenten tog lite tid och sen skulle de vila. Själva byggandet av bron har sedan gått på bara några veckor.
Sidorna på bron är runt 1,5 meter höga och kläs med ett stålnät.
– Med nätet på sidorna blir det garanterat säkert att ingen trillar av bron.

Bron kommer ingå i en förlängning av kustslingan och även Skåneleden ska dras om så bron ingår.
– Tanken är att Skåneleden ska gå på gamla banvallen från Korröd mot Entré Båstad och sedan ner till Kalkan och in över bron och sedan vidare.
I mitten av november räknar de med att bron är klar. Till dess kommer området fortsätta vara avspärrat med byggstängsel.

Kalkbrottet som blev en insjö

Där Öresjön ligger idag var tidigare ett kalkbrott. På Båstadsidan av Stensån fann man i början av 1900-talet ett kalklager, som i början grävdes upp och såldes till jordbrukare. Kalkning av åkrarna hade påbörjats av godsägare Möller på Skottorp och de goda resultaten gjorde, att allt fler tog efter nymodigheten.

Efterfrågan på ren kalk ökade och 1907 bildades Båstads Kalkindustri AB. Man avsåg att tillverka jordbrukskalk och kalksandtegel. Här framställdes ”Vita hästens kalk”, murkalk och kalktegel. Abelinska villan i Norrviken, liksom före detta stiftsgården Buena Vista, är uppförda av detta tegel.
Kalkbrottet låg vid sidan av Örebäcken. Vid ett skyfall 1937 bröt Örebäcken en ny fåra och fyllde kalkbrottet. Man grävde en annan fåra genom skogen, fram till Stensån och efter en omfattande länspumpning återupptogs arbetet.

Så småningom minskade lönsamheten för kalkbrytningen och 1957 upphörde verksamheten. Vattenpumparna togs bort och sakta men säkert steg vattnet och Båstad fick en insjö.

Text & foto: Peter Jakobsson