Klik venligst
BJÄRE 2024-02-08 KL. 11:00

Golfklubb vill bygga parhus

Av Carina Nilsson

Bjäre golfklubb vill bygga sex mindre parhus mitt på golfbanan på Bjäre. Miljö- och byggnadsnämnden har gett ett positivt förhandsbesked till planerna, men nämnden var inte enig i sitt beslut.

Golfklubb vill bygga parhus
Bjäre golfklubb vill bygga nya parhus mitt på golfbanan men bevara så mycket som möjligt av de gamla stenmurarna och höga träden. Foto: Carina Nilsson

För några år sedan köpte golfklubben en fastighet som låg omringad av golfklubbens mark mitt i banan berättar Thomas Nestenius som är ägare och vd på Bjäre golfklubb.

– Det var en äldre man som bodde där och när han flyttade ville vi gärna köpa fastigheten eftersom vi äger all mark runt omkring, säger Thomas Nestenius.

Sedan dess har de funderat på hur de bäst skulle kunna använda tomten som är på cirka 5600 kvadratmeter och landade i att de ville bygga nio mindre parhus.

Thomas Nestenius som är ägare och vd för Bjäre GK har fått postivt förhandsbesked för att bygga sex parstugor med sammanlagt tolv lägenheter. Foto: Carina Nilsson

– Vi ser att det finns en efterfrågan på boenden på Bjäre som kan komplettera vår nuvarande verksamhet med restaurangen, golfbanan och hotellverksamheten. Vi tog fram ett förslag som vi sökte förhandsbesked för, säger han.

Miljö- och byggnadsnämnden tyckte dock att sex parhus var mer lagom än nio.

Golfklubben har köpt 5600 kvadratmeter mark där man vill bygga parstugor berättar Thomas Nestenius. Foto: Carina Nilsson

– Det har de kanske helt rätt i, så vi valde att skala ner till sex stycken, säger Thomas Nestenius.

De byggnader som finns på tomten idag kommer att rivas, men man vill bevara merparten av alla höga träd som finns på tomten och även stenmurarna.

Sammanlagt blir det tolv lägenheter om 42 kvadratmeter vardera.

– Vi funderar på olika varianter men allt är i ett tidigt skede och vi kommer att ha en mer detaljerad plan när vi ska söka bygglov. Men man ska kunna hyra lägenheterna, säger Thomas.

På Bjäre golfklubb finns idag både hotell- och restaurangverksamhet. Det nya projektet blir ett komplement enligt ägaren och vd:n Thomas Nestenius. Foto: Carina Nilsson

Han tror att läget såklart kan attrahera golfare, men också cyklister och vandrare.

– Det ligger verkligen fint – högt på Bjäre med många småvägar runt omkring, och även närhet till banvallen, där man kan cykla och promenera, säger Thomas.

Miljö- och byggnadsnämnden var dock inte enig i sitt beslut. Två av ledamöterna, Christian Nilsson (C) och Christer Paulsson (BP) ansåg att det krävs en detaljplan och att ärendet borde ha prövats enligt den.