BJÄRE 2019-10-06 KL. 10:24

Hållbarhet är en naturlig del i allt

Hållbarhet är en naturlig del i allt

Anders Karlsson och Louise Edvall menar själva att de egentligen bara följer magkänslan. Att tänka och arbeta hållbart sitter i ryggmärgen och i väggarna på såväl A Karlsson Bygg som Malens Snickeri. Tillsammans med kollegorna har de med sig det hållbara tänket hela tiden, inte minst i mötet med kunderna.

Anders berättar att hans och Louises engagemang för hållbarhet egentligen tog fart när Bosse Nilsson startade nätverket Gränslösa Möten, som sedan utvecklades till A Sustainable Tomorrow. Genom nätverket kom de att träffa andra människor som arbetade med dessa frågor, från hela landet och andra branscher, och intresset växte. Men samtidigt såg de att tankarna funnits där långt innan.
– Det vi insåg när vi kom med i dessa sammanhang var att de tankarna som lyftes fram redan fanns med i hela vår verksamhet. Hållbarheten och omsorgen för såväl miljön som för människorna är helt naturligt, det är så vi alltid tänkte och arbetat.

Tillsammans driver paret byggfirman A Karlsson Bygg och anrika Malens Snickeri och att engagemanget för hållbarhetsfrågorna är genuint är det ingen som kan ta miste på. När vi ses över en kaffe för att prata hållbarhet ligger tidningar och böcker kring de Globala Målen på fikarumsbordet framför oss och i entrén möts vi av en kub med Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion. Anders inleder med att berätta hur han tänker kring de material vi använder när vi bygger hus i dag.
– Det används så många oprövade material som man först senare kanske inser inte var så bra, som enstegsfasaden som är ett bra exempel. Vi är inte främmande för nya sätt att arbeta men för oss är det allra viktigaste att bygga hus som håller även i framtiden och där vi vet att materialen som används är hållbara, såväl kvalitetsmässigt som för de människor som ska bo i dem. OSB är ett annat exempel där vi istället väljer att arbeta med råspont som vi vet är ett naturligt material.Mål nummer 12 - Hållbar konsumtion och produktion - finns tryckt på arbetskläderna.

Louise berättar att det för bara några år sedan var ovanligt med kunder som ställde frågor kring material och miljöpåverkan, man ville veta vad det kostade och när det kunde vara färdigt men i dag ser hon att det sakta börjat förändras.
– Visst finns det fortfarande många som vill ha ett pris och sedan få jobbet gjort så fort som möjligt men det är inte så vi arbetar och det förklarar vi för kunden. Visst ska det alltid finnas en tidplan men ska det bli bra måste det få ta den tid som krävs och våra medarbetare måste få göra ett bra jobb som vi kan stå för hela vägen.

Anders fyller i att det numera är en hel del kunder som ställer frågor kring såväl vilka material som används som hur avfallet hanteras och sorteras. Han menar att det finns ett helt annat medvetande idag och att det gått väldigt snabbt de senaste åren.

Genom sitt engagemang i A Sustainable Tomorrow har Anders och Louise träffat och lärt känna många människor som på olika sätt arbetar med hållbarhet. Det de insett i dessa möten är bland annat att de själva, med den verksamhet de bedriver, har en möjlighet att påverka direkt. Genom att hjälpa sina kunder till hållbara val kan vara med och skapa en bättre framtid för sina kunder och samtidigt minska påverkan på klimatet.
– De Globala Målen, med sina 169 delmål, är ett fantastiskt verktyg, menar Louise, och för oss är Mål 12 det som vi främst kan vara med och arbeta med och det ska genomsyra allt vi gör, vi har till och med tryckt det på våra medarbetares t-shirts vilket gör att det hela tiden finns med oss.

Att ha medarbetarna med sig är en viktig faktor och Anders menar att hela företagskulturen bygger på dessa tankar. Malens Snickeri, som förvärvades för tio år sedan, har en historia som sträcker sig mer än hundra år bakåt i tiden och omsorgen om materialet och miljön sitter i väggarna. Respekten för yrket och det som produceras är stor.
– Hållbarhet handlar om så mycket, inte minst om människorna, för oss är medarbetarna så otroligt viktiga och om de mår bra gör de också ett bra jobb. Vi har alltid gemensamma fikastunder och luncher och då pratar vi otroligt mycket, även om vi inte har workshops kring de Globala Målen så blir det ändå att hållbarheten blir en naturlig del i allt vi pratar om, avslutar Louise. För oss som familj har detta kommit att bli en självklar del, inte minst hos våra barn som tagit till sig det helt naturligt och det har till och med smittat av sig till skolan i Mellbystrand där man valt att ta in det i undervisningen.

TEXT & FOTO: JOAKIM S ORMSMARCK